Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Svinná - Trenčiansky kraj

Oficiálna stránka obce

Oznamy

Obecné zastupiteľstvo

Oznamujeme občanom, že dňa 2.2.2015 o 18. 00  hod. sa uskutoční zasadnutie OZ.

PROGRAM  OZ  :

  1.  Otvorenie

  2.  Schválenie programu OZ

  3.  Schválenie overovateľov zápisnice

  4.  Kontrola uznesení

  5.  Ustanovenie komisie pre kultúru, školstvo a šport

  6.  Vypísanie výberového konania pre voľbu hlavného kontrolóra obce

  7.  Prehľad nedoplatkov k 31.12.2014 – daň z nehnuteľností, poplatok za vývoz TKO,

       daň za psa

  8.  Rozpočtové opatrenia za rok 2014

  9.  Prehľad hospodárenia obce a ZŠ za rok 2014

10.  Letné kino

11.  Hospodárenie športovej haly

12.  Zverejňovanie informácii na úradnej tabuli

13.  Investičné aktivity obce

14.  Rôzne

15.  Záver

 

 

Dane 2015

Obecný úrad vo Svinnej ako správca miestnych daní upozorňuje daňovníkov,  u ktorých nastali zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľností, aby si podali daňové priznanie do konca januára v kancelárii č. 27. Do tohto termínu  je taktiež potrebné predložiť doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V prípade, že potrebné doklady, ako sú potvrdenia o návšteve školy, od zamestnávateľa a iné, nepredložíte v stanovenej lehote, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. Zároveň žiadame majiteľov psov, u ktorých nastali zmeny oproti minulému roku, že tieto je potrebné nahlásiť na tlačive daňového priznania.

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698

Maškarný ples pre deti

Aktuálne príspevky

TJ Štart Svinná

Aktualizácia výsledkov po jesennej časti sezóny 2014/2015.


Celoslovenskú literárnu súťaž vyhral náš spoluobčan.

Dúhovú lampu z krajiny Zázračno získal Jozef Páleník zo Svinnej.


Pálenie Jánskych ohňov

Oživená tradícia vo Svinnej.


Tenisový turnaj

Amatérsky tenisový turnaj na multifunkčnom športovom areále vo Svinnej.


Nová podstránka - HOKEJ

Hokejisti zo Svinnej a ich krásny úspech.


Volejbalové úspechy

Volejbalisti obhájili prvé miesto v Uh. Brode.


Tenisový turnaj

Amatérsky tenisový turnaj vo štvorhrách, ktorý sa konal na multifunkčnom areáli vo Svinnej má víťazov.


Volejbalisti

Volejbalisti Svinnej žnú úspechy nielen doma, ale aj v susedných Čechách.


 

 

 

 

Pre staršie články a fotogalérie kliknite na >


 

webygroup

Monografia Obce

 Záujemcovia o knihu, vydanú pri príležitosti 570. výročia prvej písomnej zmienky o obci Svinná, od Ing. Jozefa Páleníka: "Potulky stáročiami obce Svinná",  si ju môžu zakúpiť na OcÚ v kancelárii č. 20. Cena publikácie je 10 Eur. Monografia má 490 strán textu a 16 strán príloh fotografií.

 

Prečítajte si úryvok!

 

 Zároveň je na OcÚ možnosť zakúpiť si aj DVD zo sobotnej - oficiálnej časti osláv obce, cena je 10 Eur.

Hodnotenie


3273084

Úvodná stránka