Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne

Základná umelecká škola vo Svinnej je pobočkou Základnej umeleckej školy v Trenčíne, Nám. SNP 2, najväčšej svojho druhu v Trenčianskom kraji.


Poslaním školy je poskytnúť základné vzdelanie v jednotlivých študijných odboroch. Garanciou kvality a systematickosti vzdelávania je vyučovanie podľa záväzných učebných plánov a učebných osnov, schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a prepracovaná metodika vyučovania.


Škola ponúka:

- dlhoročnú tradíciu a skúsenosti v rámci svojej 40 ročnej existencie
- kvalifikovaných pedagógov
- bohatú dotáciu vyučovacieho času za prijateľnú výšku príspevku na štúdium
- tvorivé, pokojné, umelecky inšpirujúce prostredie a špecializované vybavenie školy
- mnohostrannú internú i externú prezentáciu školy

Škola realizuje prípravné štúdium a základné štúdium. Prípravné štúdium má 1-2 ročníky a je určené predovšetkým pre žiakov I. stupňa ZŠ a deti predškolského veku. Základné štúdium sa člení na I. stupeň, ktorý má 7 ročníkov, a II. stupeň, ktorý má 4 ročníky.

Vyučovanie je individuálne a skupinové.

Realizované študijné programy

Hudobný odbor:

- hra na klavíri
- hra na keyboarde
- hra na zobcovej flaute
- hra na priečnej flaute
- hra na akordeóne

Cieľom výchovno-vzdelávacieho komplexu na I. stupni základného štúdia je vytvoriť harmonickú vyváženosť medzi sluchovou a motorickou sférou žiaka, rozvíjať jeho samostatnosť, osobnostný prístup k umeniu, k nástrojovej hre prostredníctvom predmetov prípravná hudobná výchova, príprava k hre na nástroji, hra z listu, štvorručná hra, komorná hra, hudobná náuka.

Cieľom štúdia na II. stupni - v predmetoch hra na nástroji, hra z listu, štvorručná hra, komorná hra, hra v súbore, hra v orchestri - je rozvoj tvorivého a interpretačného potenciálu žiaka podľa jeho individuálnych daností a záľub, rozvoj osobnosti a citové zrenie mladého človeka.


Tanečný odbor:

- tanec
- príprava na záujmovú umeleckú tvorivosť
- príprava na pedagogické štúdium tanečných disciplín

Cieľom vyučovacieho procesu na I. stupni základného štúdia je všestranná základná tanečná výchova žiakov prostredníctvom predmetov hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, tanečná prax.

II. stupeň základného štúdia uzatvára tanečné vzdelanie žiaka ZUŠ, v ktorom získa okruh vedomostí z tanečného umenia prostredníctvom predmetov klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, historický tanec, tance iných národov, tanečná prax, dejiny tanca.Hlavným cieľom študijných programov je kultivácia estetického vkusu žiakov prostredníctvom aktívneho a pasívneho kontaktu s kvalitným umením, napĺňanie potreby rozvoja kreatívnosti, koncentrácie, schopnosti podávať maximálne výkony v motivujúcom prostredí, pestovanie úcty k hodnotám a ich udržiavanie v čase.Prezentácia školy:

- interná, prostredníctvom vlastnej kultúrnej produkcie: pravidelné koncerty a hudobno-tanečné vystúpenia pod názvom Vianočné variácie, Letný koktejl

- externá: účinkovanie žiakov v rámci verejných koncertov a projektov ZUŠ v Trenčíne, na prehliadkach, festivaloch, súťažiach a kultúrno-spoločenských podujatiach organizácií a inštitúcií.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka