Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Cirkevné dejiny obce Svinná

CIRKEVNÉ DEJINY OBCE SVINNÁ

   Prvý časovo doložený údaj o náboženskom živote obce je z roku 1626, kedy v čase reformácie existovala vo Svinnej samostatná evanjelická fara s farárom Andrejom Hodíkom. Kde stála, nepodarilo sa zistiť. Ďalšie konkrétne fakty sa nachádzajú vo vizitáciach, a to v staršej z roku 1767 a v novej z roku1798. V nej sa uvádza, že v tomto roku mala Svinná 208 veriacich schopných spovede, 90 detí a 43 manželských párov. V obci Malá Neporadzka, ktorá sa so Svinnou administratívne spojila niekedy tesne po roku 1900 (jeden z publikovaných údajov uvádza rok 1924, ale pri súčasnom bádaní histórie oboch obcí Jozef Páleník zistil, že to bolo určite o čosi skôr) bolo vtedy 58 veriacich schopných spovede, 24 detí a 21 manželských párov.
   V minulosti chodili veriaci Svinnej na bohoslužby do kostola v Malej Hradnej, a to pešo cez vŕšok Kostolnica, ďalej cez Solovinu, Horné Kopanice, okolo betónového kríža cez Malohradňanský potok až ku kostolu. Cesta trvala asi 1 hodinu. Časť veriacich, najmä tí, ktorí bývali v Malej Neporadzke, chodili do kostola v Dolných Motešiciach, iní zasa, najmä z dolného konca chodili do kostola v Dežericiach.
   Túžbou veriacich však bolo mať svoj vlastný kostol, a tak na podnet vtedajšieho iniciatívneho traťmajstra Otta Fritscheho, bývajúceho vo Svinnej, založili občania výbor stavby kostola, ktorého predsedom bol Jozef Zaťko. Po viacerých peripetiách, najmä finančných, sa kostol v roku 1923 podarilo postaviť a v tom istom roku, presne 11. novembra 1923 ho biskup Dr. Karol Kmeťko aj posvätil. Súčasne vykonal aj birmovku. Pri vysvätení kostola sa prvý raz verejne obci predstavila aj miestna dychovka, založená v roku 1920.
   Kostol stál, dlh však zostal a činil 68 000 korún. Splátky sa realizovali pomaly, pridružila sa penalizácia, vynárali sa ďalšie finančné nezrovnalosti a tak až po priam neuveriteľných 15 rokoch sa v roku 1938 kostol „očistil“ od dlžôb. To sa už prepadla podlaha, ktorú zo zbierok farníkov v roku 1939 rekonštruovali a po ďalších úpravách ho 20. augusta 1939 znova posvätil biskup Dr. Andrej Škrábik. Kostol je zasvätený Povýšenie sv. Kríža (sviatok sa slávi 14. septembra).
 
   Zariadenie kostola
   Kostol je postavený v secesnom slohu s negotickými prvkami, je to jednoloďový kostol s polkruhovým zakončením sanktuária a so vstavanou, ihlanovito zavŕšenou vežou, majúce dvojité lomené zvukové okná. Hlavný oltár mal pôvodne tri schody, v jeho strede je obraz Pána na kríži, ktorý maľoval Rudolf Zaťko. Na bočnom oltári Božieho hrobu je socha Piety z polovice 17. storočia, ktorá je chránená pamiatkovým úradom ako jediná kultúrna pamiatka v kostole. Na protiľahlej strane vo vnútri kostola bola až do roku 1996 štýlová kazateľnica, ktorá kedysi slúžila svojmu účelu, vtedajší správca farnosti Pavol Majtán na jej miesto umiestnil obraz sv. Cyrila a Metoda. Pod ním je krstiteľnica, ktorú kostolu daroval Štefan Zaťko. Krížová cesta je zasa darom hostinského Gerharda Adamoviča. Pred Vianocami 1973 boli odstránené tzv. „šranky“, čím vznikol priestor pre nový obetný oltár a kazateľničku, ktoré zhotovil stolár Ján Kováč. Lavice pochádzajú zo stolárskej dielne Jozefa  Ševčíka.
 
   Fara
   Kostol vo Svinnej bol po postavení filiálkou farnosti Malá Hradná. V roku 1946 zasadal prvá raz výbor rímsko-katolíckej obce Svinná ohľadom stavby farskej budovy. Tehlu  na postavenie budovy zhotovili pracovníci tehelne Ignác Jakubík a Ján Tiller bezplatne, bez nároku na odmenu. Novú budovu fary posvätil 21. novembra 1948 prelát Rudolf Formánek a 30. októbra 1949 bol s platnosťou od 15. 10. 1949 zriadený nový farský úrad vo Svinnej, ktorý viedol dočasný administrátor Eugen Ceizel.
 
  

 

Iné Zaujímavosti

Organ a organisti
 
   Zaobstaraním organa sa zaoberal už dekan Ľudovít Šimek, ktorý bol v čase výstavby kostola farárom v Malej Hradnej, ale pre zadĺženie stavby sa táto myšlienka nerealizovala. Obnovil ju až J. Fabián a v roku 1957, kedy bol kúpený organ z Krnova za asi 160 000 Kčs. 15. júla v tom istom roku ho požehnal nitriansky kanonik Rudolf Formánek a počas svätej omše na ňom hral zástupca z dodávateľského podniku Ota Veverka. Spevy nacvičil a miestne zbory dirigoval Michal Kopecký.
   Kroniky a pamätníci zaznamenávajú týchto organistov (keď ešte nebol organ, hrali na harmónium):
   Emil Dranačka  (1933 – 1935) – noty nepoznal, hral podľa sluchu
   Štefan Zajaček (1935 – asi do roku 1947)
   Viktor Adamík (1944 – 1945) – dochádzal z Malej Hradnej
   František Ďurčo (1947 – 1956) – učiteľ, dochádzal z Veľkej Hradnej, kde býval
   Bartolomej Šinský (1956 – 1957) – bývalý učiteľ
   Michal Kopecký (1957 – 1968) – ekonóm obuvníckeho VD v Bánovciach nad Bebravou, odkiaľ dochádzal
   František Púčik (1968 – 1972) – mzdový účtovník ŠM Svinná
   Vladimír Harinek (1972 – 1980) – stredoškolák, neskôr poslucháč medicíny, ktorý dochádzal vlakom z Bánoviec nad Bebravou, späť ho vozili veriaci svojimi autami
   Anton Petrík (1980 – 1987) – dôchodca – bývalý účtovník v Dubnici nad Váhom, dochádzal vlastným autom z Čuklasoviec
   Augustín Gunár (1987 – do 2. 1. 1997) – dôchodca, bývalý učiteľ ZDŠ Svinná
   Jana Mikulčíková (1997 – doteraz) – nevidomá učiteľka svinnianskej pobočky ĽŠU Trenčín
(spočiatku ju v jej neprítomnosti zastupovala Mária Mišáková rod. Rosová, neskôr Blanka Ježíková ml.).
 

Zvony a zvonári

 
   Vo veži kostola sú 2 zvony – veľký a menší, tzv. umieráčik. Odlial ich Pavel Ranko v Trenčíne v roku 1923 a na každom z nich je odliaty nápis: „Povstal som z milodarov rímsko-katolíckych veriacich z obce Svinná a M. Neporadzka“. Tieto zvony, napriek vtedajším zvyklostiam, nemajú mená. Meno má však zvon, ktorý je vo vežičke kaplnky v časti malá Neporadzka. Volá sa sv. Mária a tento názov je na ňom odliaty. Pochádza tiež z dielne Pavla Ranka v Trenčíne, ktorý ho odlial v roku 1919. Okrem názvu a roku je na ňom odliaty nápis: „Lati Trenčíne ot Ranko Pavla“. A pod tým veta: „Ku cti a slávi Božej dala spravit obec Mala Neporacka R 1919“.
   Na obsluhu zvonov boli určení zvonári. Vo Svinnej to boli Štefan Varhaník, jeho syn Rudolf Varhaník, Ján Koráň, Rudolf Syrný, Ján Vranka. Zvoniť však vedeli aj niektorí ďalší občania, ktorí sa vo svojej mladosti priženili alebo prisťahovali do Svinnej a zvonársky  fortieľ si priniesli zo svojich rodísk. Boli to napr. Ján Laca zo Slepčian, Cyril Páleník zo Starého Tekova, ktorí príležitostne vypomáhali so zvonením. Medzi zvonárov možno zaradiť aj Bertu Mokráňovú, ktorá zvonievala v maloneporadzkej kaplnke. V roku 1985 sa uskutočnila elektrifikácia zvonov.
 
Ostatní cirkevní funkcionári
 
Ako KOSTOLNÍCI sa spomínajú Štefan Varhaník, Ján Schubert, Peter Čierny a Ján Čerňanský (otec kňaza Martina).
UPRATOVANIE kostola mala na starosti Mária Galková a po nej jej nevesta Emília Galková. V ostatných desaťročiach jej pomáhajú skupiny žien z obce.
Ako MODLENÍCI alebo „SPEVÁRI“ utkveli v pamäti Ján Kyselica, Peter Kyselica a v poslednom období B. Rešetková.
 

Kaplnky a kríže

 
   Vizitácia z roku 1798 zaznamenáva, že uprostred dediny stál kríž, neskôr na tom mieste bola postavená kaplnka, ktorá existovala až do začiatku 20. storočia. V nej bola, podľa pamätníkov, umiestnená aj socha Piety, ktorá má teraz svoje miesto na bočnom oltári kostola.
Okrem tohto kríža stále na okrajoch obce ešte ďalšie dva, ktoré boli tiež nahradené kaplnkami. Zdá sa, že staršou je kaplnka Panny Márie v časti Malá Neporadzka, pri ktorej sa uvádza rok postavenia 1900. Kaplnka Panny Márie pri moste v dolnej časti obce sa v jednom zo záznamov datuje rokom 1944. Jej staviteľom bol vraj Gregor Malec. Je však predpoklad, že obe kaplnky mohli byť postavené aj skôr.
   V obci je niekoľko krížov a každý má svoju históriu. Z rokov 1900 a 1902 sa zachovali záznamy o krížoch vo vtedajšej obci Malá Neporadzka. V starších záznamoch sa spomína kríž na hranici svinnianskeho chotára, ktorý bol 1. 7. 1945 posvätený. V roku 1949 ho víchrica úplne zničila a ak bol postavený nový kríž a v októbri 1949 posvätený.
   Kríž pri dome nebohého Milana Klamára (betónový, postavený v roku 1958)
   Kríž pri dome Štefana Baca (drevený, postavený v roku 1968)
   Kríž v časti obce Ihličia (drevený, nedatovaný)
   Kríž pri kaplnke v časti Malá Neporadzka (drevený, postavený v roku 1980)
   Kríž v predzáhradke Aurélie Loviškovej (betónový, postavený v roku 1949)
   Kríž v poli za cintorínom („na Svatej“, dubový, postavený v roku 1961, vymenený za nový v roku 2006)
   Kríž na cintoríne (drevený, postavený v roku 1968)
   Kríž pri kostole (drevený z roku 1950).
 
Birmovky a iné sviatky
 
   Prvá birmovka bola v roku 1923 pri posvätení kostola, birmoval dr. Karol Kmeťko. Určite boli neskôr aj ďalšie birmovky, ale v archívnych záznamoch sa uvádza až rok 1952 (birmoval dr. Eduard Nécsey). Ďalšie birmovky (podľa záznamov v starších písomnostiach): 1963, 1969 (dr. Ján Pásztor), 1980, 1985 (dr. Ján Pásztor), 1990 (Mons. Bohumil Kapusta), 1995 (Mons. František Rábek), 2000 (kardinál Chryzostom Ján Korec), 2005 (Mons. Marián Chovanec).
   Obrad Vzkriesenia, ktorý sa v minulosti vykonával v kostole, sa po roku 1989 „vytiahol“ do ulíc a slávnostný sprievod prechádza námestím obce.
   Podobne v uliciach obce sa slávi aj sviatok Božieho tela tzv. oltáriky
   V nedeľu pred hodami, ktoré sa konajú nasledujúcu nedeľu po sviatku Povýšenia svätého Kríža, sa uskutočňuje v kostole celodenná poklona.
   Sväté misie sa vo Svinnej uskutočnili v roku 1946 (bol tu jeden páter z rádu Redemptoristov), potom v roku 1948 (páter Ján Pluhař) a v roku 2002 (traja pátri zo Starých Hôr).
(Prameň: Páleník, J.: Cirkevné dejiny obce Svinná, vydal PoSoL – Ing. Jozef Páleník, Svinná 355, v roku 1998)

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka