Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Detské ihrisko

Detské ihrisko

Koncom októbra bolo pre všetky deti otvorené nové detské ihrisko oproti pekárni. Zaplatené bolo z vlastných zdrojov obce. Oplotenie a zemné práce stáli 7 500 €. Prvky a ich osadenie stáli 22 500 €. Detské ihrisko realizovala firma  UNIATEST TRADE Žilina.

Prevádzkovateľ ihriska je Obec Svinná

Návštevná doba: od 8:00 – 21:00

Zariadenie detského ihriska môžu využívať deti od 3 do 14 rokov. Dieťa do 6 rokov musí byť v sprievode zákonného zástupcu alebo ním poverenej dospelej osoby.

Vstup do priestoru a na zariadenie detského ihriska je len na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu a za škody spôsobené nedodržaní prevádzkového poriadku.

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Povinnosti návštevníkov:

- dodržiavať tento prevádzkový poriadok a návštevnú dobu.

- konať tak, aby svojim konaním neznečisťovali priestor detského ihriska, neničili zariadenia    

  detského ihriska a neohrozovali ostatných návštevníkov

- používať zariadenia detského ihriska len na aktivity / hry, na ktoré sú zariadenia určené

- návštevník detského ihriska zodpovedá v plnom rozsahu za škody, ktoré vzniknú jeho  

  pričinením

- návštevník detského ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním  

  nedošlo k zraneniu, k  ujme na zdraví,  ani k poškodeniu majetku na detskom ihrisku

- návštevník detského ihriska je povinný dodržiavať čistotu a poriadok

V priestore detského ihriska je zakázané:

- mechanicky alebo inak zasahovať do konštrukcií hracích zariadení detského ihriska alebo  

  inak manipulovať so zariadením detského ihriska na rámec jeho funkčného určenia

- akýkoľvek spôsobom poškodzovať, znečisťovať alebo ničiť hracie prvky alebo okolie

  detského ihriska.

- správať sa hlučne, vulgárne, nemravne.

-používať nádoby zo skla a iné ostré predmety, ktoré by mohli byť príčinou zranenia

- fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje, používať omamné a psychotropné látky

- vodiť do priestoru detského ihriska a na zariadenie detského ihriska zvieratá

- využívať zariadenie detského ihriska mimo uvedenej návštevnej doby.

Kontakty pri mimoriadnej udalosti:

Linka tiesňového volania                              112

Požiarna záchranná služba:                         150, 112

Záchranná zdravotná služba:                       155, 112

Polícia                                                               158, 112

 

Ak sa stretnete s porušením tohto Prevádzkového poriadku, poškodením vybavenia tohto detského ihriska, oznámte to prosím ihneď a neodkladne na tel. číslo  032/ 6487232

Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na detskom ihrisku

Ďakujeme Vám, že dodržiavate Prevádzkový poriadok.

 

Prajeme Vám a Vašim deťom pekné zážitky počas pobytu na detskom ihrisku.

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka