Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kalendár podujatí

Plán činnosti komisie pre kultúru, šport a školstvo pri OcÚ Svinná na rok 2008


Január

 

Slovenský OROL – futbalové turnaje – hráči do 35 rokov a hráči
nad 35 rokov Slov. OROL, TJ Štart , ŠH
15.výročie vzniku SR – rozhlasová relácia 2.1.
20. výročie družby - stretnutie hasičov Kunovice - Svinná
Edukačné aktivity- vypr. projekt – finan. z MK SR – deťom MO MS
Novoročné posedenia v škole
Návšteva predškolákov v ZŠ
Duchovné popoludnia v Klube dôchodcov – premietanie DVD,
videí p. Petrek JDS - jedna streda v mesiaci
Rodičovský ples Rada rodičov , Rada školy, OcÚ 19.1.
P.O.Hviezdoslav – relácia 20.1.
Futbalový turnaj v športovej hale - dorastenci ŠH
Futbalové turnaje /podľa záujmu / ŠH
Začiatok zimnej prípravy - futbalisti

Detský karneval OcÚ + organizácie 26.1.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ, MŠ 28.1.
Turistické vychádzky – pešie – bežky JDS
Šaliansky Maťko – recitačná súťaž ZŠ
Matematické súťaže – olympiáda Klokan ZŠ
Žitnoostrovské pastelky – výtvar. tvorivosť detí MŠ
60. výročie úmrtia J. Škultétyho – rozhlas. relácia MO MS

 


Február


Fašiangový sprievod masiek obcou DHZ 2.2.
Fašiangová zábava + delenie fašiangovej kravy DHZ, OcÚ 2.2.
Družobné stretnutie – 20 rokov družba DHZ Svinná - Kunovice
Fašiangy v MŠ
Pešia a lyžiarska turistika JDS
Klubová činnosť JDS – počúvanie hudby, spoloč. hry... JDS
Futbalový turnaj – chlapci ZŠ, TJ
Predvádzacia akcia – zdravá výživa 6.2.
Stretnutie s ľudovým liečiteľom p. Dedíkom JDS 8.2.
Vydanie časopisu Bocian ZŠ
Predvádzacia akcia- varíme zdravo OcÚ 12.2.
Príbeh o veľkej láske – hudobné vystúpenie pre žiakov ZŠ, OcÚ 15.2.
Beseda žiakov ZŠ so starostkou obce


Marec

 
MDŽ – stretnutie členov Jednoty dôchodcov – posedenie JDS 5.3.
Besedy a návštevy obecnej knižnice počas Mesiaca knihy
/ Týždeň slovenských knižníc / OcÚ + školy/
Beseda s príslušníkom polície a občanmi JDS, OcÚ 12.3

Vynášanie Moreny MO MS + školy +OcÚ

Veľkonočná výstava OcÚ + organ. 15. – 17.3.
Krížová cesta obcou KDH, DHZ
25. výr. úmrtia J. Harantu - relácia + sv. omša MO MS 27.3.

Účasť na konferencii k holokaustu /ODA Trenčín/ SZPB 27. – 28.3.
Návšteva v ZŠ – Deň učiteľov JDS 28.3.
Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž ZŠ, OcÚ
Futbalový turnaj žiakov- chlapci
Rozprávkové vretienko – recitácia rozprávok
Jarné upratovanie v areáli TJ ŠTART – brigáda
Deň otvorených dverí na PZ - stretnutie s hasičmi ZŠ, DHZ
Začiatok jarnej futbalovej sezóny muži TJ


Apríl


Ochrana lesov pred požiarmi – relácia OcÚ
Brigáda na úprave obce JDS
Divadelné predstavenie – podľa ponuky – Bratislava JDS
Cyklotur. Svinná –M. a V. Hradná –Ruskovce – Dežerice – Svinná JDS
Pešia celodenná vychádzka Svinná – Neporadza – Lúčky JDS
Oslavy oslobodenia obce SZPB
Detská misia – náboženské aktivity žiakov ZŠ
Deň narcisov ZŠ, MO MS 11.4.
Futbalový turnaj – dievčatá ZŠ
Beseda žiakov s príslušníkmi polície ZŠ
Návšteva detí v školskom klube ZŠ
Matičný deň -2.ročník Kvíz k M. Rázusovi – 120. Výr. nar. ZŠ, MO MS
Dni lesov a Deň Zeme – relácia MO MS
Slávnostné odmeňovanie darcov krvi – plakety 25.4.
Pohár Kunovíc – hasičská súťaž 26.4.
Začiatok jarnej futbalovej sezóny – dorast a žiaci TJ


Týždeň zdravia v MŠ – aktivity v MŠ

 


Máj


Celodenný výlet v prírode – Železník JDS
Cykloturistika Svinná – Neporadza – Motešice – Bobot - Svinná JDS
Deň požiarnikov - Sv. Florián kultúrno – spoloč. podujatie 4.5.
Návrh na zorganizovanie exkurzie – Múzeum SNP B. Bystrica SZPB
Oslobodenie obce očami žiakov ZŠ – slohové práce SZPB
Slávik Slovenska – spevácka súťaž ZŠ
160. výročie Žiadostí Slovenského národa – relácia MO MS, OcÚ 10.5.
Deň matiek – akadémia MŠ, ZUŠ 11.5.
Medzinárodný deň rodiny - relácia MO MS, OcÚ 15.5.

Oblastný krížovkársky turnaj základných škôl, OcÚ, ZŠ 15.-16.5.

Celoslovenský krížovkársky turnaj OcÚ 17.5.
90.výročie Pittsburskej dohody – relácia MO MS 31.5.
Súťažné futbalové zápasy
Zlatý slávik - obvodné kolo - spevácka súťaž MŠ
Rapotačky – obvodné kolo - recitačná súťaž MŠ
Súťaž zdravotníckych hliadok žiakov ZŠ


JÚN


Týždeň detských radostí – aktivity k MDD MŠ
MDD podujatia pre deti ZŠ
Okresné kolo hry PLAMEŇ v obci Svinná DHZ 7.6.
Poznávací autobusový zájazd , JDS
Návšteva žiakov v družine mládeže odovzdanie darčekov k MDD JDS
Športová olympiáda – obvodné kolo detí MŠ
Výstava obrazov Cyrila a Metoda – žiaci ZŠ, MO MS
Súťažné futbalové zápasy TJ


Vítanie detí OcÚ, MŠ

Koncoročné výlety detí jednotlivých škôl
Letný kokteil – hudobno – tanečné vystúpenie žiakov ZUŠ 22.6.


Rozlúčka s predškolákmi MŠ
Ukončenie školského roka – diskotéka 28.6.

 


JÚL


Cesta rozprávkovým lesom OcÚ
Pešia nočná vychádzka na Lúčky JDS
Cyklotúra – Svinná – Dubodiel JDS
Spoločenský večer – posedenie pri hudbe v areály PZ, JDS DHZ 25.7.
Ukončenie futbalového ročníka


AUGUST


„Po cestách našich rodičov a prarodičov“ pešia vychádzka 2.roč. –
/Svinná - Malá Hradná / historický kostol/ JDS, KDH 18.8
Zdravotná prednáška MUDr. Godál, JDS
SNP – relácia SZPB
SNP – veniec OcÚ
145. výročie MS – relácia MO MS
Posedenie pri guláši, grilovačka – areál TJ
Ukončenie prázdnin – diskotéka pre deti a mládež OcÚ
Súťaž o najkrajšiu predzáhradku


SEPTEMBER


Vítanie prváčikov v ZŠ
Kurz spoločenských tancov pre žiakov ZŠ, Ing. Ondráš a manž.
Krajský náučno - turistický zraz dôchodcov – JDS 11.9.
Beseda s priamym účastníkom odboja a žiakmi ZŠ, SZPB
Priateľské futbalové stretnutie Svinná – Rybany
Začiatok nového súťažného ročníka TJ
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a obrazov zo semienok OcÚ 27.-29.9.

Oslava zberu úrody v kostole a farskom dvore 28.9.

Výstava ovocia, zeleniny a tekvicových panákov v MŠ

 


OKTÓBER


Turistika Svinná – Neporadza – Lúčky JDS
Turistická vychádza ku krížu „Na Svatej“ – Motešice JDS

Posedenie pre seniorov – Mesiac úcty OcÚ, JDS, školy

Návšteva žiakov ZŠ v Zariadení opatrovateľ. služby
Dotyky s prírodou–práce žiakov ZŠ–drevo, hlina...+ výstava ZŠ, MO MS
Brigáda na úprave cintorína JDS
Prednáška o drogách, fajčení a alkohole pre žiakov ZŠ, SZPB
Vyrezávanie tekvíc – deti + rodičia ZŠ
Veľký futbalový turnaj v ŠH
Trenčianske hodiny – spevácka súťaž ZŠ
Súťažné futbalové zápasy TJ
Súťaž v púšťaní šarkanov ĽS - HZDS, OcÚ, ŠK
Ako dôstojne prežiť jeseň života – beseda KDH
Tekvicová párty v MŠ
Detské bábkové divadielko MŠ


NOVEMBER


Poznávame Slovensko – poznávame svet- premietanie DVD a videí JDS
Detský čin roka
Pamiatka zosnulých – relácia
Ďalšie vydanie občasníka Sviňan
Rozpoviem ti rozprávku – súťaž žiakov ZŠ MO MS
Katarínska zábava TJ 22.11.
Vítanie detí


DECEMBER


Stretnutie s Mikulášom OcÚ 6.12.
DILONG STAR – spevácka súťaž ZŠ /aj na Mikuláša/
Mikuláš v školách
Minikurz studenej kuchyne – klub JDS
Futbalový turnaj mladší žiaci TJ
Futbalový turnaj starší žiaci
Výstava Betlehemov v ZŠ – vyrobené žiakmi ZŠ MO MS
Vianočný šachový turnaj 2.ročník ZŠ, MO MS
Návšteva detí MŠ v ZUŠ + koncert
Predvianočná návšteva v zariad. opatr. služby - žiaci ZŠ
Výstava všetkých typov Betlehemov z obce
Vianočná akadémia + divadlo ZŠ 17.12.
Vianočné variácie –hudobno – tanečné vystúpenie ZUŠ 21.12.
Koledovanie po obci MŠ
Silvestrovský večierok 31.12.


Agnesa Kováčová
referent kultúry


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka