Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kalendár podujatí

Plán činnosti komisie pre kultúru, šport a školstvo pri OcÚ Svinná na rok 2009


Január

Novoročný koncert hudobnej skupiny COMBECK 3.1.
Futbalový turnaj v športovej hale /ŠH/ – prípravky 4.1.
Futbalový turnaj SLOVENSKÝ OROL – muži, starí páni 10.1.-11.1.
Futbalový turnaj mladších žiakov 17.1.
Divadelné predstavenie „UZOL“ divadelný Súbor Žihľavník 18.1.
Duchovné popoludnie – premietanie DVD z pútnického zájazdu
Vychádzky do prírody – pešia turistika + bežky
„VENČEK“ ukončenie kurzu spoločenských tancov 31.1.

Február

Zimné radovánky v MŠ
P.O. Hviezdoslav 160. výročie narodenia – relácia
Detský maškarný ples 7.2.
Sv. Konštantín Cyril 1140. výr. úmrtia - relácia
Fašiangy v MŠ
Vychádzky do prírody
Spoločenské hry v klube dôchodcov
Školský ples 13.2.
Futbalový turnaj dorastencov 15.2.
Fašiangový sprievod masiek obcou 21.2.
Fašiangové pochovávanie basy 21.2.

Marec

Oslava MDŽ 11.3.
Prednáška so zdravotnou tematikou
Jarné upratovanie v areály hasičskej zbrojnice
Návštevy žiakov ZŠ a MŠ v obecnej knižnici
„Chceme dýchať čistý vzduch“ realizácia projektu
zameraného na boj proti fajčeniu - v MŠ
Brigáda na úprave areálu TJ /osvetlenie, sedačky/
Začiatok jarnej futbalovej sezóny
Vynášanie „MORENY“
Veľkonočná výstava 28.-30.3.
Koncert žiakov ZUŠ
Šaliansky Maťko – recitačná súťaž
Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž
Rozprávkové vretienko – literárna súťaž
Vybíjaná dievčatá

 Apríl

Jarné upratovanie – brigády na skrášľovaní obce
Zájazd a návšteva do divadelného predstavenia
Cykloturistika
Ochrana lesov pred požiarmi – relácia
Deň otvorených dverí na hasič. zbrojnici pre deti z MŠ
Pohár Kunovic /ČR/ - hasičská súťaž 26.4.
„Týždeň zdravia v MŠ“ – aktivity na podporu zdravia detí
Súťažné futbalové zápasy
„Deň narcisov“ – humanitárna zbierka
„Zem živiteľka“ – relácia
Základné kolo v malom futbale – dievčatá
McDonald Cup – malý futbal - žiaci
Škola v prírode pre deti ZŠ
Dejepisná olympiáda – historické zbrane
Stavanie mája – podujatie na námestí obce

Máj

Vychádzky do prírody
Pešia prechádzka poľom – Dolné Motešice – návšteva kostola
Deň požiarnikov- „Sv. Florián“- spoločenské podujatie 4.5.
90.výročie úmrtia M. R. Štefánika - relácia
Deň matiek – akadémia
Deň matiek – výstava žiakov ZŠ 10.5.
„Rapotačky“ – recitačná súťaž MŠ
„Detský slávik“ – spevácka súťaž
Súťažné futbalové zápasy
Tancuj, tancuj, vykrúcaj – realizácia projektu s ľudovou tematikou
5. výročie vstupu Slovenska do EÚ
Medzinárodný deň rodiny – relácia
Kvíz ku 160.výr. narodenia P.O. Hviezdoslava
Oblastné kolo v lúštení krížoviek – žiaci 14.-15.5.
Celoslovenský turnaj v lúštení krížoviek 16.5.
Slávik Slovenska – spevácka súťaž
Dopravná súťaž žiakov
Súťaž – Hliadka mladých zdravotníkov – žiaci ZŠ
Nočná hasič. súťaž – Motešice 30.5.

Jún

Poznávací zájazd – Podhájska
MDD – podujatia pre deti
Plavecký výcvik
Prednáška o histórii obce – Múzeum Trenčín
Obvodné kolo športovej olympiády detí MŠ
Rozlúčka s deviatakmi
Diskotéka pre mládež – ukončenie školského roka
570. výročie prvej písomnej zmienky - oslavy obce / presný program sa 20.-21.6.
upresní na mimoriadnom zasadnutí komisie koncom mesiaca február /
Súťaže SMHL v hasičskom športe
Okresné kolo – súťaž mladých požiarnikov
Uvítanie detí do života
Koncert žiakov ZUŠ
Výlety a exkurzie žiakov škôl

Júl

Solúnski bratia - relácia
Deň v prírode – turistika, šport, opekanie, guláš
21.ročník pohárovej súťaže – NITRATEX Svinná 26.7.
Ukončenie futbalového ročníka
140.výročie úmrtia Š. Moysesa - relácia

August

Partizánska vatra – 65. Výročie SNP – oslavy
Slovácky pohár – 31. roč. hasičskej súťaže
Brigáda na úprave športového areálu
„HIP-HOP“ párty + grilovačka
Deň matice - relácia
Po stopách našich otcov – poľom do Malej Hradnej – návšteva kostola

September

Zber liečivých rastlín – vychádzka do prírody
Ukážka služobnej kynológie pre deti MŠ – polícia
Tekvicová párty v MŠ
Začiatok nového súťažného ročníka – futbal
Oslava „DARY ZEME“ – výstava v miestnom kostole
Otvorenie školského roka + vítanie prvákov

Október

Mesiac úcty k starším – posedenie pre seniorov
Brigáda na úprave cintorína
Ukončenie turistickej sezóny
„Týždeň jablka“ podpora zdravia detí MŠ + výstava
Charitatívna zbierka pre slovenské deti v Rumunsku /ošatenie, hračky/
„Deň plný nápadov“ výroba vtáčích búdok a iných výrobkov
z prírodných materiálov, spojený s výstavou
Koncert žiakov ZUŠ
Výroba svetlonosov v ZŠ

November

Spoločenské hry, premietanie, spev, hudba
Bábkové divadlo pre deti MŠ
Volejbalový turnaj
Viedenská arbitráž – relácia
Púšťanie šarkanov
Športové popoludnie detí z 1.stupň ZŠ a MŠ
Katarínska zábava 21.11.
 

December

Stretnutie s Mikulášom 6.12.
Mikulášske posedenia v školách
Koncert žiakov ZUŠ
Pyžamový bál
Futbalový turnaj – prípravka, mladší žiaci, starší žiaci
Koledovanie deti MŠ po obci
Výstava Betlehemov spojená s predajom vianočného punču
a vianočných dekorácii zhotovených deťmi ZŠ 17.-20.12.
Vianočná akadémia 17.12.
Vianočné pastorále – koncert v miestnom kostole
Silvestrovské posedenie 31.12.

 

CELOROČNÉ PODUJATIA A AKTIVITY
Podujatia podľa príležitosti a záujmu v klube dôchodcov.
Patronát nad pamätníkom padlým v 1.svetovej vojne – pred kostolom JDS.
Zdravotný telocvik počas zimných mesiacov v klube.
Súťaže hasičských družstiev – podľa pozvania .
Futbalová príprava a prípravné zápasy.
Účinkovanie speváckych zborov pri spoločenských a kultúrnych podujatiach a taktiež náboženských obradoch.

 

Na realizácii plánu činnosti kultúrnej komisie sa budú podieľať všetky organizácie v obci podľa požiadaviek a potreby hlavného organizátora.

Spolupracujú nasledovné organizácie:
Dobrovoľný hasičský zbor
Miestny odbor Matice Slovenskej
Slovenský červený kríž
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
Kresťansko-demokratické hnutie
Materská škola
Základná škola
Školský klub pri ZŠ
Základná umelecká škola
Telovýchovná jednota ŠTART
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov


Tento plán bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2009
Uznesením číslo 14 /09.


Na základe predložených materiálov od jednotlivých organizácií vypracovala


Agnesa Kováčová
referent kultúry


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka