Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kalendár podujatí 2015

Predbežný návrh kultúrnych a športových podujatí
OBCE SVINNÁ počas roka 2015

Január

Výročná členská schôdza – DHZ 3.1.

Výročná členská schôdza TJ ŠTART 10.1.

Novoročný koncert v MŠ - ZUŠ  

Sánkovačka, súťaž v stavaní snehuliakov, hry so snehom v MŠ

Návšteva ŠKD za účelom spoznávania prostredia

Návšteva ZŠ pred zápisom do školy

Benefičné podujatie venované na liečbu pána Michala Minárika ml. -Rokášiová, Petrovská  - 24.1.

Detský karneval 31.1.

Futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy – medzi základnými školami

Vystúpenia žiakov tanečného odboru na plesoch

Futbalové turnaje dorastu a žiakov v športovej hale

 

Február

Detský fašiangový karneval v MŠ

Turistická vychádzka zimnou prírodou- program environmentálnej výchovy  deti MŠ

Detský karneval v ZŠ a MŠ

Zápis žiakov do 1. ročníka

Výročné zhromaždenie MO MS – 20 rokov od založenia

Fašiangový sprievod obcou  - 14.2.

Fašiangová veselica – pochovávanie basy – 14.2.

Prednáška so zdravotnou tematikou

Regionálny zraz turistov  na Baske – KST Svinná

Krížovkárske popoludnie v klube JDS

Vystúpenia žiakov tanečného oddelenia ZUŠ  na plesoch

Prípravné zápasy dospelých futbalistov

Bezplatné meranie dioptrií pre občanov 19.2.

Futbalové turnaje žiakov v športovej hale

Sústredenie hráčov - príprava

 

Marec

Okresné kolo - pred. poézia a prózy žiakov – Hviezdosl.  Kubín  Trenčín 2..3.

Výročná schôdza JDS 4.3.

Mesiac knihy – návštevy a besedy škôl v obecnej knižnici 10.  – 12.3.

Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici pre deti ZŠ a MŠ

Zber papiera

Zdravotná prednáška – Alzheimer – pre občanov 18.3.

Začiatok futbalovej súťaže 22.3.

Vynášanie Moreny -  27.3.

Deň narcisov – verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine – 27.3.

Beseda so spisovateľmi Ing. Jozefom Páleníkom a Jánom Maršálkom

Vystúpenie tanečného oddelenia ZUŠ v kine Hviezda

 

 

 

Apríl

Divadelné predstavenie pre 2. stupeň ZŠ Cesta životom – prof. orientácia 1.4.  

Divadelné predstavenie pre 1. Stupeň ZŠ – Ochrana zvierat 1.4.

Jarné tvorivé dielne s veľkonočnou tematikou v MŠ

Veľkonočná výstava v ZŠ

I. farský ples 5.4.

Chránime prírodu – program environmentálnej výchovy, zber a triedenie odpadového materiálu v areáli školy

Prehliadka izby kultúrneho dedičstva našich rodičov- pre žiakov ZŠ

Ukážka hasičského športu a požiarneho zásahu  - pre žiakov

Jarná brigáda na  upratovaní obce

70.  výročie oslobodenia obce + 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny –  beseda pre všetkých občanov s najstaršími občanmi obce  12.4.

Triedne koncerty – klavírne oddelenie – prípadne výchovný koncert

Brigáda v areály  TJ ŠTART

Divadlo – angličtina  pre žiakov ZŠ   27.4.

Stavanie mája 30.4.

 

Máj

Deň hasičov - Sv. Florián - oslava

Deň MS v ZŠ

Informačná tabuľa  - Ľudovít Štúr

Rybárske preteky detí 10.5.

Oslava dňa matiek – akadémia - 10.5.

Krížovkársky turnaj žiakov ZŠ Svinná  20.5

Partnerské stretnutie škôl – Jablůnka – Svinná (vo Svinnej) - 22.5.

Celoslovenský krížovkársky turnaj – dospelí  23.5.

Okresné kolo hry „Plameň“

Jednodňový poznávací zájazd seniorov

Pešia turistická vychádzka- Lúčky – JDS

Vystúpenia tanečného odd.  Hviezda + ODA + Deň matiek všetko v Trenčíne

Brigády v areály TJ ŠTART

 

Jún

Deň detí - podujatia pre deti ZŠ a MŠ

Divadelné predstavenie  pre žiakov ZŠ a MŠ (Červená čiapočka – hygiena  a životné prostredie -1.6.

Záverečné vystúpenie tanečného + hudobného oddelenia v kinosále KD 3.6

Výstava „Slovenský ornament“

Deň otcov – zábavné podujatie pre rodičov a deti MŠ

Výstava „Slovenský ornament“

Oddychovo – zábavné podujatie pre členov JDS – tenisové kurty

Deň otcov – pre občanov – areál TJ ŠTART ???

Dvojdňový poznávací zájazd (alebo v septembri) JDS

Účasť tanečného oddelenia na festivaloch – SR + ČR

„Opekačka“, alebo návšteva ZOO – žiaci ZUŠ

Koncoročné poznávacie výlety žiakov škôl

Kultúrno – vzdelávacie zájazdy žiakov ZUŠ – Viedeň, Salzburg, Bratislava...

Ukončenie futbalovej sezóny – guláš na ihrisku

Kniha je môj kamarát - súťaž o najlepšie spracovaný čitateľský denník – vyhodnotenie   30.6.                     

Rozlúčka s absolventmi ZŠ 30.6.

Rozlúčka s predškolákmi – tablo 30.6.

Triedne koncerty v ZUŠ

 

Júl

Koncert hudobnej skupiny v areály  školy ZŠ s MŠ

27. ročník hasičskej súťaže o pohár starostky obce - 26.7.

 

August

Deň Matice – omša za všetkých matičiarov

Oddychovo – zábavné podujatie JDS – poľovnícka chata

Začiatok futbalovej sezóny 2015 - 2016

Koncert hudobnej skupiny v areály  školy ZŠ s MŠ

 

September

Vítanie prvákov – 2.9.

Dary zeme - výstava OZ v kostole

Oddychovo – zábavné podujatie JDS – U vodníka

Brigády v areály TJ ŠTART

X -boj – športová súťaž požiarnikov v rámci okresu – Športová hala Svinná

 

Október

Jesenné tvorivé dielne – tekvičkové  popoludnie

Výstava zhotovených výrobkov v MŠ

Týždeň jablka – dni zdravej výživy

Popoludnie so starými rodičmi – mesiac úcty k starším v MŠ

Mesiac úcty k starším posedenie pre seniorov cca 21.10.

Výstava liečivých rastlín – KD

Rok Ľudovíta Štúra – rozhlasová relácia

Zber papiera

Brigáda na čistení cintorína

 

November

Divadelné predstavenie pre žiakov MŠ

Tekvicové popoludnie s rodičmi v ZŠ

Červené maky – uctenie pamiatky padlým v 1. svetovej vojne – 11.11.

Humanitárna zbierka ošatenia

Výstava prác žiakov „Najmenší Betlehem“

Uvítanie detí do života

Divé maky – uctenie pamiatky padlým v 1. svetovej vojne

Dohrávky zápasov a ukončenie sezóny

 

December

Vianočné posedenie s Mikulášom v MŠ

Mikuláš v ZŠ

Vianočná akadémia pre rodičov MŠ

Stretnutie s Mikulášom na námestí obce 6.12.

Ochutnávka punču 5.12.

Vianočná akadémia pre občanov 17.12.

Predaj punču a vianočné trhy žiakov

Koledovanie detí MŠ po obci

Vianočné pastorále  - kostol  26.12.

Silvestrovské posedenie   31.12.

Pečenie vianočných oblátok pre najstarších  osamelých členov JDS

Vianočné vystúpenia tanečného oddelenia ZUŠ –ODA, Galéria, Múzeum TN

Postavenie  stromčeka, Ježiško, darčeky pre členov TJ

 

Celoročné akcie – podľa príležitostí,  ponúk a záujmu občanov

- premietanie letného kina počas letných mesiacov – podľa počasia

- účinkovanie speváckych zborov pri spoločenských podujatiach 

  a náboženských obradoch

- dôstojné rozlúčky v prípade úmrtia členov jednotlivých zložiek

- blahoželania jubilantom

- zdravotné prednášky a rôzne  akcie - podľa ponuky

- turistické podujatia

- futbalové súťaže TJ ŠTART Svinná počas  futbalovej sezóny

- hasičské  súťaže DHZ Svinná  /aj zahraničná účasť /

- halové turnaje a športové podujatia v športovej hale - podľa ponuky

- návštevy chorých členov jednotlivých zložiek

- asistenčné hliadky hasičov pri veľkých podujatiach

- všeobecná pomoc zložiek pri organizovaní podujatí, kde je pomoc  

  potrebná

- práce žiakov  ZŠ s MŠ na výstavy a pomoc pri uskutočňovaní

  dobrovoľných humanitárnych zbierok

- spoločenské popoludnia v klube JDS - kurzy, hry a pod.

- keramické tvorivé večery pre dospelých – každú stredu podľa záujmu

- výchovné koncerty a divadelné predstavenia podľa ponuky

 

     Predbežný návrh bol  spracovaný na spoločnom zasadnutí zástupcov  všetkých zložiek a organizácii v obci a členov komisie pre kultúru, šport a školstvo dňa  26.2.2015.

 

Všetky organizácie  sa budú podľa potreby  podieľať na jeho realizácii 

 

Plán bol schválený  na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.3.2015 uznesením číslo  50/15.

                                                                                                                                                                                    

                                                                                           Agnesa Kováčová

                                                                                             referent kultúry


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka