Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Krížovkárske podujatia

Dvojdňový krížovkársky turnaj

Už V. ročník krížovkársko-hádankárskeho turnaja žiakov sa konal v dňoch 10-11.5.2007 vo Svinnej.  Žiaci boli rozdelení do dvoch úrovní podľa veku: mladší žiaci – 6. a 7. ročník a starší žiaci 8. a 9. ročník. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, ktoré boli samostatne vyhodnocované a odmeňované:
 1. Krížovky
 2. Osemsmerovky a logické hádanky
V prvý deň turnaja sa konalo miestne kolo pre žiakov ZŠ Svinná, z ktorých najlepší riešitelia postúpili do oblastného kola.
Tentokrát sa do oblastného kola prihlásilo niekoľko ZŠ, pričom však v deň súťaže prišli len ZŠ Svinná, ZŠ Dlhé Hony - Trenčín, ZŠ Nemšová a ZŠ Trenčianske Jastrabie. Povzbudiť vyrastajúce krížovkárske talenty prišiel aj predseda Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov Ing. Ján Farkaš z Martina, ktorý si pre nich pripravil špeciálne súťaže.
Všetky úlohy v dvoch hlavných kategóriách pre žiakov pripravil Ing. Jozef Páleník.
 
Konečné výsledky školského kola, do ktorého sa zapojilo 38 žiakov:
 
Mladší žiaci – krížovky                        Mladší žiaci – hádanky
 1.   Simona Kyselicová                            1. Erika Lobotková
 2.   Jakub Gallo                                        2. Martin Kyjac
 3.   Tomáš Masár                                     3. Adam Saloň
 4.   Erika Lobotková                                 4. Tomáš Masár
 5.   Michaela Lobotková                           5. Michaela Lobotková
 
 
Starší žiaci – krížovky                          Starší žiaci - hádanky
 1. Veronika Kytová                                1. Andrea Kardianová
 2. Mária Priatková                                  2. Denisa Kytová
 3. Denisa Kytová                                   3. Andrea Lobotková
 4. Jana Meravá                                      4. Martina Dúcka
 5. Dominika Országhová                        5. Martina Masárová
 
Výsledky oblastného kola, v ktorom súťažilo 35 riešiteľov:
 
Mladší žiaci – krížovky                        Mladší žiaci – hádanky
 1. Jakub Gallo – Svinná                           1. Jakub Valko – Tr. Jastrabie
 2. Erika Lobotková – Svinná                    2. Adam Saloň - Svinná
 3. Jakub Valko – Tr. Jastrabie                 3. Erika Lobotková - Svinná
 4. Jakub Rea – Nemšová                         4. Tomáš Masár - Svinná
 5. Filip Macko – Dlhé Hony                       5. Martina Jasnická – Tr. Jastrabie
 
 
Starší žiaci – krížovky                          Starší žiaci - hádanky
 1. Michal Valko – Tr. Jastrabie                1. Michal Valko – Tr. Jastrabie
 2. Veronika Kytová – Svinná                  2. Andrea Mráziková - Nemšová
 3. Monika Jasnická – Tr. Jastrabie          3. Jakub Koreň – Tr. Jastrabie
 4. Denisa Kytová – Svinná                      4. Monika Jasnická – Tr. Jastrabie
 5. Jakub Koreň – Tr. Jastrabie                5. Simona Gajdošíková – Nemšová
 
Úspešným riešiteľom blahoželáme a veríme, že o rok si prídu svoje sily zmerať opäť.
                                                                                            Komisia pre kultúru, šport a školstvo
 
Vyhodnotenie II. Dvadsiatkového turnaja v riešení krížoviek a hádaniek – Svinná 7. 7. 2007
 
Sponzori turnaja:
Obecný úrad Svinná – generálny sponzor
Ing. Milan Belej, Svinná – Jednota dôchodcov Svinná -  Feroplech Letko Svinná -  Jozef Hikel, Svinná – Peter Posluch, Reštaurácia „U spiaceho muža“ Svinná – Dobrovoľný hasičský zbor Svinná – Unulux, novinový stánok Svinná – Gemex Trade, pohostinstvo Guňovský Svinná – Martin Chlpek, Svinná – Rozličný tovar Marta Beláková, Svinná – Potraviny Konzum Augustína Murínová, Svinná – Ing. Jozef Páleník, Svinná.
Okrem cien určených pre najlepších dostal každý riešiteľ  2 brožúrky z autorskej a vydavateľskej produkcie autora krížoviek i hádaniek J. Páleníka, a to humoresky s názvom „Hasidžidži a bratia požiarnici“ + „Cirkevné dejiny obce Svinná“.
Každý víťaz, okrem vecnej ceny, ktorú si mohol vybrať, dostal diplom a „symbolických“ ale platných 20,- Sk. K vecnej cene dostali diplomy aj riešitelia na 2. a 3. mieste.
 
Počet riešiteľov – 50
Autor všetkých prác: Ing. Jozef Páleník
 

ROZBEHOVAČKA

Riešili sa 3 švédske krížovky v jednej kategórii, ktoré mali od prvej po tretiu vždy menší rozmer, čas na riešenie 10 min. (Pri prezencii mali súťažiaci napísať číslicu 2 alebo 3, pričom do poslednej chvíle nikto, okrem autora, ani len netušil, o čo ide. Bolo to jedno z prekvapení autora a keďže väčšina napísala číslicu 3 – pomer 27:22 – riešili sa 3 krížovky).
Výsledky:
 1. Emília Rigdová st. – Poprad (0 ch)
 2. Milan Chudý – Prievidza (0)
 3. Štefan Gašpár – Púchov (0)
 4. Ján Turek – Poprad (0)
 5. Peter Paďour – Žilina (0)
 6. Ladislav Žitňák – Šaľa (0)
 7. Jozef Kontuľ – Bratislava (0)
 8. Dušan Škrovina – Martin (0)
 9. Milan Kandrik – Tatranská Lomnica (0)
 10. Peter Gašpár – Púchov (0) a Roman Strcula – Martin (0)
 
KRÍŽOVKY – kategória „A“ – pokročilí (17 riešiteľov)
Riešili sa dve krížovky – písmenová dokresľovka s úspornou (jednoslovnou) legendou (čas na riešenie 30 min) a čiastočne mozaiková dokresľovka (s aktuálne umiestnenými mozaikami i aktuálnou tajničkou – čas na riešenie 40 min). V prípade rovnakého počtu chýb rozhodol čas odovzdania.
Výsledky:
 1. Milan Chudý – Prievidza (0 ch)
 2. Jozef Kontuľ – Bratislava (0)
 3. Ivan Filadelfi – Prievidza (0)
 4. Emília Rigdová – Poprad (1)
 5. Peter Paďour – Žilina (2)
 6. Ladislav Žitňák – Šaľa (2)
 7. Roman Strcula – Martin (3)
 8. Igor Platzner – Žilina (3)
 9. Miroslav Hájiček – Bratislava (5)
 10. Ján Turek – Poprad (5)
 11. Jozef Vaško – Nové Mesto nad Váhom (5)
 12. Miroslav Šuňavec – Liptovský Hrádok (16)
 
KRÍŽOVKY – kategória „B“ – menej pokročilí (33 riešiteľov)
Riešili sa dve krížovky – písmenová polodokresľovka (čas na riešenie 30 min) a striedavá polodokresľovka (čas na riešenie 40 min). V prípade rovnakého počtu chýb rozhodol o poradí čas odovzdania.
Výsledky:
 1. Elena Škulová – Zlaté Moravce (0 ch)
 2. Ľuboš Oravec – Bratislava (0)
 3. Dušan Škrovina – Martin (0)
 4. Stanislav Plachý – Zemianske Kostoľany (0)
 5. Milan Kandrik – Tatranská Lomnica (0)
 6. Štefan Gašpár – Púchov (0)
 7. Jozef Kumičík – Trenčín (1)
 8. Peter Gašpár – Púchov (1)
 9. Jozef Prekop – Trenčín (1)
 10. Ladislav Hriň – Prievidza (2)
 11. Ján Rybnikář – Lubina (2)
 12. Miroslav Schleiffer – Nové Mesto nad Váhom (2)
 
 

HÁDANKY jednotlivo

Riešilo sa 10 hádaniek preborovým spôsobom v jednej kategórii, avšak, na rozdiel od iných turnajov na troch riešiteľov. Prvý riešiteľ získal pomyselných 5 bodov, druhý 3 body a tretí 1 bod, pričom každý bod mal hodnotu 20 Sk, takže najlepší riešiteľ zinkasoval za správne riešenie 5 dvadsaťkorunáčok, druhý 3 dvadsiatky a tretí 1 bankovku v hodnote dvadsať korún. Táto súťaž sa premiérovo objavila v prvom ročníku v roku 1999 a keďže ju odvtedy nikto nekopíroval, zostala aj naďalej svinnianskou špecialitou a dala vlastne názov celému podujatiu. Prekvapením v tomto ročníku bola skutočnosť, že autor do každej hádanky zakomponoval priezvisko (meno) niektorého z riešiteľov.
Výsledky:
 1. Ladislav Žitňák – Šaľa – 19 bodov x 20,-Sk   = 380 Sk
 2. Ján Psotný – Nové Mesto nad Váhom – 10 b. = 200 Sk
 3. Roman Strcula – Martin – 10 b = 200 Sk
 4. Milan Chudý – Prievidza – 8 b = 160 Sk
 5. Ivan Filadelfi – Prievidza – 7 b = 140 Sk
 6. Miroslav Hájiček – Bratislava – 6 b = 120 Sk
 7. Ľuboš Oravec – Bratislava – 6 b = 120 Sk
 8. Vladimír Konečný – Svinná – 5 b = 100 Sk
 9. Jozef Vaško – Nové Mesto n. V. – 4 b = 80 Sk
 10. Milan Kandrik – Tatranská Lomnica – 4 b = 80 Sk
 11. Ján Turek – Poprad – 3 b. = 60 Sk
 12. Ladislav Hriň – Prievidza – 3 b = 60 Sk
 13. Štefan Gašpár – Púchov – 3 b. = 60 Sk
 14. Jozef Kontuľ – Bratislava – 1 b. = 20 Sk
 15. Miroslav Šuňavec – Liptovský Hrádok – 1 b. = 20 Sk
 

HÁDANKY z listu

Riešilo sa v dvoch kategóriách, pokročilí a menej pokročilí, v každej kolekcii bolo po 22 hádaniek, pričom v kategórii B bola prvá polovica hádaniek identická s kategóriou „A“, avšak tie boli vyčíslené, druhú polovicu súboru hádaniek mali obe kategórie rozdielne. Zaujímavosťou oboch súborov bola skutočnosť, že v každom súbore boli všetky hádanky druhovo rozdielne. V prípade rovnakého počtu riešených hádaniek rozhodlo prípadné predčasné odovzdanie, prípadne nasledoval tzv. rozboj, čiže riešenie dodatkovej hádanky.
Výsledky:
Kategória „A“ – pokročilí:
 1. Emília Rigdová – Poprad – 22 hádaniek
 2. Roman Strcula – Martin – 21
 3. Milan Chudý – Prievidza – 21
 4. Ivan Filadelfi – Prievidza – 20
 5. Ján Turek – Poprad – 20
 6. Peter Paďour – Žilina – 19
 7. Ladislav Žitňák – Šaľa – 19
 8. Miroslav Hájiček – Bratislava – 19
 9. Jozef Vaško – Nové Mesto nad Váhom – 19
 10. Vladimír Konečný – Svinná – 18
 11. Ján Psotný – Nové Mesto nad Váhom – 16
 12. Igor Platzner – Žilina – 16
 13. Jozef Kontuľ – Bratislava – 14
 14. Miroslav Šuňavec – Liptovský Hrádok – 12
 15. Ivan Šuňavec – Liptovský Hrádok – 11
 

Kategória „B“ – menej pokročilí:

 1. Peter Gašpár – Púchov – 19 hádaniek
 2. Milan Kandrik – Tatranská Lomnica – 19
 3. Dušan Škrovina – Martin – 18
 4. Ľuboš Oravec – Bratislava – 18
 5. Jozef Prekop – Trenčín – 17
 6. Stanislav Plachý – Zemianske Kostoľany – 17
 7. Ladislav Hriň – Prievidza – 15
 8. Jozef Bruško – Trenčín – 14
 9. Ján Rybnikář – Lubina – 14
 10. Štefan Gašpár – Púchov – 13
 11. Anton Hudák – Košice – 13
 12. Ján Semaník – Zemianske Kostoľany – 12
 13. Miroslav Schleiffer – Nové Mesto n. V. – 11
 14. Elena Škulová – Zlaté Moravce – 11
 15. Viliam Plachý – Zemianske Kostoľany – 4
 
Celkovým víťazom v súčte umiestnení krížoviek a hádaniek sa stal:
V kategórii „A“ – Milan Chudý – Prievidza – dostal  pohár + 2 x 20 Sk
V kategórii „B“ – Ľuboš Oravec – Bratislava – dostal pohár(ik) + 2 x 20 Sk.
 
Najvzdialenejšími účastníkmi boli Stanislav Eleniuk so synom Martinom, ktorí prišli až zo Starej Ľubovne.
 
 
Veľký diel „zákulisnej“ práce pri príprave odviedla referentka kultúry Agnesa Kováčová, ktorá zabezpečovala ceny, oslovovala sponzorov, rozmnožovala materiály, pripravovala sálu a viditeľná bola aj pri samotnom turnaji, keď spolu s Alicou Masárovou, Zuzanou Sýkorovou a Katarínou Páleníkovou rozdávali a zberali riešiteľské materiály.
Všetky riešenia trpezlivo opravovali bývalé i terajšie učiteľky miestnej základnej školy Anna Čapistráková, Margita Kyselicová, Zuzana Hricková a predsedníčka kultúrnej komisie pri obecnom úrade Zuzana Murínová.
Pre prítomných bol pripravený guláš, ktorý varili kuchárky v školskej jedálni Eva Ondrášová a Daniela Zaťková.
Improvizovaný „šenk“ (mimochodom - výnimočne nealkoholický) mala na starosti kontrolórka obecného úradu Marta Páleníková.
A nad tým všetkým starostlivou rukou bdela starostka obce Ing. Anna Sýkorová.
 
 

 

Krížovky

Ing.Jozef Páleník a Ing. Ján Farkaš

Ing.Jozef Páleník a Ing. Ján Farkaš

Súťažná atmosféra - žiaci

Súťažná atmosféra - žiaci

Súťažná atmosféra - žiaci

Súťažná atmosféra - žiaci

Súťažná atmosféra - žiaci

Súťažná atmosféra - žiaci


 
 
Súťažná atmosféra - žiaci

Súťažná atmosféra - žiaci

Absolútny víťaz Michal Valko

Absolútny víťaz Michal Valko


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka