Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Literárny úspech

DÚHOVÁ LAMPA POPUTUJE DO SVINNEJ

Vo štvrtok 9. októbra 2014 od 10.00 h sa na žilinskej radnici začali schádzať ľudia z blízkych i ďalekých kútov Slovenska, aby strávili príjemné chvíle s literatúrou na slávnostnom vyhlásení výsledkov XXII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O dúhovú lampu z krajiny Zázračno. Súťaž počas rokov svojej existencie vždy podporovala a prezentovala amatérsku literárnu tvorbu, vzdelávala mladých autorov a poskytovala im tvorivý dialóg. Ináč tomu nebolo ani v tomto ročníku.

Podujatie slávnostne otvorila prvá zástupkyňa primátora Mesta Žilina, PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská. Súťažiacich a hostí privítala riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline, PhDr. Soňa Řeháková. Za odbor kultúry a cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja sa podujatia zúčastnila Mgr. Katarína Klučková. Prítomným účastníkom sa prihovoril aj jeden z členov odbornej hodnotiacej poroty, Mgr. Igor Válek, ktorý o tomto ročníku súťaže skonštatoval, že „dobrá vec sa podarila, tvorcov sa prihlásilo viac ako v minulom ročníku“ a ako dodal, „zdá sa - aj v prípade našej súťaže - , že literárna tvorivosť (hlavne) mladých je z tohto pohľadu na tom celkom dobre“. Členom odbornej hodnotiacej poroty XXII. ročníka súťaže bol aj jej krstný otec a známy spisovateľ, Mgr. Daniel Hevier a všestranný umelec, Mgr. Peter Cabadaj.

Na adresu Krajského kultúrneho strediska v Žiline prišlo v tomto roku 95 súťažných diel
od 32 autorov píšucich od Bratislavy až po Košice. Vybrať tie najlepšie z nich vôbec nebola ľahká úloha. Napokon však porota vybrala tri miesta a dve čestné uznania v oboch kategóriách, ktorými boli poézia a próza s ľubovoľnou tematikou a poézia a próza pre deti a mládež.

 

Víťazstvo z predchádzajúceho ročníka súťaže v prvej kategórii obhájil aj v tomto roku
Mgr. Marek Matuška z Rajeckých Teplíc s prózou pod názvom „Katedrálostrofa“. Marek je síce učiteľom prírodných vied, no literárna tvorivosť je mu vlastná. Ako o sebe sám tvrdí, „mám množstvo záujmov, ktoré so sebou nesúvisia, ale obohacujú môj svet“. Druhé miesto v tejto kategórii si svojou poéziou vybojovala Mgr. Martina Grmanová z Bratislavy. Tretie miesto prvej kategórie patrí Lucii Makúchovej zo Žiliny, ktorá sama seba vníma ako „úplne obyčajné dievča, čo sa snaží nájsť a niekedy mu v tom pomáha pero a papier“. Porotu zaujala svojím súborom básní.

 

Prvé miesto v druhej kategórii a hlavnú cenu, dúhovú lampu, ktorú udelil riaditeľ úradu Žilinského samosprávneho kraja, PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. , si so sebou do Svinnej odniesol Ing. Jozef Páleník za rozprávku „Ako sa koľajnice stretli“. Absolútny víťaz súťaže sa okrem písania „venuje aj tvorbe krížoviek, hádaniek, osemsmeroviek a logických úloh“ a ako nám o sebe prezradil, nevie sa dočkať dôchodku.  Druhé miesto v kategórii poézia a próza pre deti a mládež získal Igor Kruk z Hontianskych Moraviec za svoj súbor básní. Na treťom mieste sa umiestnil PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD. z Banskej Bystrice s dielom pod názvom „Za vĺčkom“. Čestné uznanie v prvej kategórii získal Igor Mikula z Kláštora pod Znievom a Dominika Kecsöová z Martina, v druhej kategórii Ing. Jana Nielsenová z Košíc a Gabriela Gabašová z Považskej Bystrice.

 

Po slávnostnom vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien víťazom nasledoval krátky rozborový seminár a tvorivé dielne. Nakoľko bolo podujatie súčasťou Žilinského literárneho festivalu, ktorého témou bolo tento rok citoslovce, mali prítomní účastníci a publikum za úlohu v časovom intervale 10 minút vymyslieť krátky prozaický alebo poetický útvar, ktorý bude obsahovať najmenej päť citosloviec. Všetky vzniknuté dielka boli mimoriadne kreatívne, no po hlasovaní publika sa víťazom tvorivých dielní stal Mgr. Marek Matuška z Rajeckých Teplíc.

 

Aj XXII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže O dúhovú lampu z krajiny Zázračno nás presvedčil, že nezáleží na tom, odkiaľ človek je, alebo koľko má rokov, dôležitá je jeho chuť tvoriť a vôľa venovať svoj voľný čas umeniu. Slovami Ľudovíta Štúra, „kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete". Ďakujeme všetkým, ktorí sa na podujatí akýmkoľvek spôsobom pričinili, za ďalší svetový ročník.

 

Organizátorom podujatia bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Žilina. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
a  spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Mgr. Adriana Hausnerová

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Výsledky XXII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže

O dúhovú lampu z krajiny Zázračno

Porota: Mgr. Daniel Hevier, Mgr. Peter Cabadaj, Mgr. Igor Válek

 

Dúhová lampa: Ing. Jozef Páleník, Svinná - Ako sa koľajnice stretli

 

I. kategória: Poézia a próza s ľubovoľnou tematikou

 

1. miesto: Mgr. Marek Matuška, Rajecké Teplice – Katedrálostrofa

2. miesto: Mgr. Martina Grmanová, Bratislava - cyklus básní

3. miesto: Lucia Makúchová, Žilina - cyklus básní

 

Čestné uznanie:

Igor Mikula, Kláštor pod Znievom - cyklus básní

Dominika Kecsöová, Martin - cyklus básní

 

II. kategória: Poézia a próza pre deti a mládež

 

1. miesto: Ing. Jozef Páleník, Svinná - Ako sa koľajnice stretli

2. miesto: Igor Kruk, Hontianske Moravce - cyklus básní

3. miesto: PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD., Banská Bystrica - Za vĺčkom

 

Čestné uznanie:

Ing. Jana Nielsenová, Košice - Zachránené priateľstvo

Gabriela Gabašová, Považská Bystrica - Song od Bítls

 

http://zilina.sme.sk/c/7429944/duhovu-lampu-z-krajiny-zazracno-ziskal-jozef-palenik-zo-svinnej.html

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka