Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

MS v roku 2006

ČINNOSŤ MoMS

Pred 143 rokmi – 4. augusta l863 vystavili Pomník minulosti - základ budúcnosti – v Turčianskom sv. Martine založili Maticu slovenskú (MS).
Týmto činom sa zavŕšilo mnohoročné úsilie národných dejateľov o vybudovanie celoslovenskej národnej kultúrnej organizácie, od Šafárika, Kollára, Hanuljaka, cez krajiny Kuzmányho, revolučných štúrovcov, až po dejateľov memorandového obdobia.
Vtedy to bol veľký sviatok, lebo bolo presne 1 000 rokov od príchodu byzantských vierozvestcov – sv. Konštantína – Cyrila a Metoda (r. 1863) do kniežaťa Rastislava a Svätopluka. Títo nám priniesli kresťanstvo a kultúru v nám zrozumiteľnom jazyku – staroslovienčine.
MS je duchovnou matkou nášho národa, ktorá sa snaží udržiavať túto reťaz našich dejín a tradícií. Takto to bolo dané už od jej založenia v Turčianskom sv. Martine, kde za prvého predsedu zvolili katolíckeho biskupa PhDr. Š. Moyzesa a za podpredsedu vysokého evanjelického hodnostára ThDr. K. Kuzmányho. Týmto bolo potvrdené národné sebavedomie a nadšenie pre kultúrne potreby národa slovenského a zrealizované jeho nádeje a idey z ktorých žijeme dodnes.
Život a program MS bol doslova presýtený slovenskosťou, národovedectvom a kresťanskou tradíciou.
Neprajníci nášho národa však zahaľovali radosť národovcom a trvale obmedzovali a bránili činnosti MS. Všetci vieme, že boli zrušené aj 3 slovenské gymnáziá. Preto nás matičiarov trápi skutočnosť, že akoby mnohí zabudli na trápenia a problémy, ktoré museli prežiť naši predchodcovia v boji o to, čo už v r. 1863 nám priniesli sv. Konštantín - Cyril a Metod. Toto si žiaľ niektorí občania nášho malého Slovenska vôbec neuvedomujú a neuvedomujú si ani fakt, že stojíme vlastne vo všetkom na pleciach predchádzajúcich pokolení. Vychádzame z toho, že národné má aj hlboký duchovný a budúci rozmer. Aj keď to podaktorí nechápu.
Národnosť je vec života a nádeje. Národ je veľká minulosť a ešte väčšia budúcnosť spojená reťazou hrdinov, tých čo boli, sú, i tých čo ešte len prídu.
Ciele a úlohy MS sú rôznorodé. Okrem iných je to budovanie a rozširovanie členskej základne, zapájanie sa do výchovy a vzdelávania v súlade so svojím poslaním a osobitným zreteľom na deti a mládež. Ďalej organizovať rozličné kultúrne podujatia, starať sa o ochranu pamätných miest, zbierať a ochraňovať, šíriť i popularizovať hodnoty tradičnej kultúry, vytvárať expertné skupiny na riešenie národných, ekologických, sociálnych a kultúrnych otázok. Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti kultúry, vedy, školstva a iné ďalšie úlohy.
Nakoľko sa mnohým ciele a úlohy MS pozdávali a uvedomili si, že takáto kultúrna ustanovizeň je potrebná, 10.2.1995 na zakladajúcom valnom zhromaždení bol založený Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) vo Svinnej.
MO MS mal pri svojom vzniku viac členov. Žiaľ, mnohých asi spomínané úlohy, ktoré treba plniť, neoslovili, takže ku dnešnému dňu má MO MS 32 členov.
V tomto roku sa MO MS podieľal, či zabezpečoval tieto činnosti:
- reklamná tabuľa ku Roku Karola Kuzmányho a Ľudovíta Štúra,
- na slávnostnom VZ MO MS za prítomnosti p. Valigurčinovej, vedúcej Oblastného pracoviska MS v Trenčianskych Tepliciach pri príležitosti uplynulého 10. výročia založenia MO MS odmenila MS našu členku učiteľku ZUŠ Janku Mikulčíkovú za jej obetavú prácu v oblasti kultúry vo Svinnej medailou Andreja Hlinku a Martina Rázusa,
- Ing. Jozef Páleník napísal správu do Slovenských národných novín (SNN) z VZ MO MS o odmene J. Mikulčíkovej,
- bola poslaná listom odpoveď na výzvu zo SNN doplnenú aj fotografiami o vrátení pamätnej tabule gen. Dr. M. R. Štefánika na pôvodné miesto pri výročí jeho tragickej smrti,
- zapojili sme sa do grantu vyhláseného Ministerstvom kultúry (MK) SR spolupráci so ZŠ, a to cez kultúrne poukazy a projekt pod názvom „Začnime ihneď“, ku ktorému sa zatiaľ, žiaľ, ešte nik z MK SR nevyjadril,
- pripravili sme reklamnú tabuľu ku Dňu narcisov,
- žiaci ZŠ predávali narcisy v obci a vyzbierali v tomto roku 11 200 Sk,
celkovo od r. 2003 v spolupráci so ZŠ, SČK sa poslalo na Ligu proti rakovine
26 210 Sk,
- články písané do SNN o činnosti MO MS Svinná aj v spolupráci s inými spoločenskými organizáciami a ZŠ o dňoch narcisov, izbe kultúrneho dedičstva našich rodičov, výrobe výrobkov z prútia,
- spolupráca MO MS pri veľkonočnej výstave a pri výstave ovocia, zeleniny a kvetov,
- relácia do rozhlasu ku Dňu Zeme, k 87. výročiu tragického úmrtia gen. Dr. M.R. Štefánika a položenie venca ku jeho pamätnej tabuli,
- v spolupráci s ZO JDS zájazd – Bradlo – Košariská a položenie venca na Bradle,
- vzácna návšteva izby kultúrneho dedičstva našich rodičov z Austrálie a darovanie im pohľadníc obce Svinná,
- relácia ku Svetovému dňu životného prostredia,
- zapojenie sa do medzinárodnej literárnej súťaže v Trnave, kde boli aj účastníci z Česka, Španielska, Kanady, Talianska – zapojil sa náš člen Ing. J. Páleník, ktorý v próze pokročilí získal 2. miesto,
- v októbri boli 2 slávne výročia, a to 210. výročie narodenia prvého predsedu MS PhDr. Š. Moyzesa a ukončenie roku Ľ. Štúra a ThDr. K. Kuzmányho, k čomu sme pripravili relácie do rozhlasu,
- november kurz pletenia výrobkov z prútia,
- december -  reklamná tabuľa k Vianociam,
- už začala príprava na kvíz „História MS“ v spolupráci so ZŠ, mal by sa uskutočniť v mesiacoch marec – apríl pod názvom „Matičný deň v ZŠ“,
- vykonanie návštevy najstaršej občianky obce v októbri.
Aj keď je nás pomerne málo, snažíme sa úlohy MS plniť čo najlepšie a tešíme sa z každej splnenej úlohy.
Kto má záujem pracovať v týchto oblastiach, nech rozšíri naše rady, lebo chceme, aby sa kultúra a vzdelanosť zvyšovala najmä u detí a mládeže.
J.A. Komenský povedal: „Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať!“

                                                                         Marta Illéšová, predsedníčka MO MS, 2006


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka