Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

O majetku PSU

Majetok PSU


Na tomto mieste vás oboznámim so základnými informáciami o našom majetku. Sú ním lesy o celkovej výmere 78,24 ha v dvoch katastrálnych územiach a v dvoch súvislých parcelách . Je to v katastrálnom území Svinná les „Borina“ a v katastrálnom území Veľká Hradná les „Železník“ . Pre názornosť a lepšiu orientáciu uvediem mapu širokého okolia obce s vyznačením našich lesov.

Túto mapu si môžete pozrieť v zložke „mapy“, pod názvom „mapa okolia“. Je to mapa širokého okolia obce s vyznačením spomínaných lesov.


Borina


Les sa nachádza v katastrálnom území obce Svinná. Je situovaný nad obcou, za železnicou. Tiahne sa od „Kostolnice“ smerom ku „Kostrieňu“. V katastrálnej mape je evidovaný na liste vlastníctva č. 3488 pod parcelným číslom 2429. Jeho celková rozloha je 241 905 m².
V lesníckych mapách sú to dielce : 509 – 5,94 ha
510 – 16,81 ha
V oboch dielcoch sa nachádza asi 80- ročný porast s dominantným zastúpením duba . Ako doplnkové dreviny sa vyskytujú: borovica, hrab, agát. V poraste sa vyskytuje výrazný podrast hrabu obyčajného.
Tu si môžete pozrieť lesnícku mapu lesa a jeho okolia.


Železník


Les sa nachádza v katastrálnom území obce Veľká Hradná. Je situovaný na východných svahoch Považského Inovca, medzi potokmi Svinica a Kyselka nad osadou Patrovec. Pre tých, ktorí oblasť poznajú, je to les medzi „Dubovanskou kyselkou“ a „Sviničnou dolinou“. V katastrálnej mape je evidovaný na liste vlastníctva č. 2364 pod parcelnými číslami 1130, 1131, 1132, 1133, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1206.


V lesníckych mapách sú to dielce:


372 – 9,68 h
373 – 3,87 ha
374 - 3,58 ha
375 - 4,11 ha
376 – 10,41 ha
377 – 20,34 ha
PH 29 - 0,32ha
PH 30 - 0,08 ha
SK 52 - 0,74 ha


V dielcoch 372 a 373 sa nachádza asi 100-ročný porast s dominantným zastúpením duba a buka. Ako doplnkové dreviny sa vyskytujú: smrek, smrekovec, hrab obyčajný, borovica. V týchto dvoch dielcoch sme v súlade s plánom prevádzali ťažbu dreva a v dielci 372 máme oblasť postihnutú veternou smršťou ( oblasť označená bledou farbou ).
V dielcoch 374, 375, 376, sa nachádza 40 – 60 ročný porast s dominantným zastúpením buka a duba. Ako doplnkové dreviny sa vyskytujú : hrab obyčajný, borovica, osika, smrekovec.
V dielci 377 sa nachádza asi 80 - 100 ročný porast s dominantným zastúpením buka a duba. Ako doplnkové dreviny sa vyskytujú: smrek, smrekovec, hrab obyčajný .
V dielci PH 29 sa nachádza lúka.
V dielci PH 30 sa nachádza bývala lesná škôlka.
V dielci SK 52 sa nachádza priestor na zvoz dreva pri ťažbe.
Lesnícku mapu oblasti opäť uvádzam.


Označenie
Hranice nášho majetku sú priamo v teréne vyznačené na stromoch štvorcovými terčíkmi ružovej farby na dohľad a v zlomových bodoch je vyznačený aj smer zlomu. Ako toto označenie vyzerá v teréne si môžete pozrieť v zložke mapy, obr. označenie. Na prístupových cestách sú na stromoch umiestnené tabuľky upozorňujúce na vstup na súkromný pozemok. Tieto, ale bude potrebné osadiť znova, pretože sú už poškodené a na niektorých miestach postŕhané.
Jozef Belej


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka