Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oslava darov zeme 2016

POSTOJ CHVÍĽA...

Srdce moje je ako oltár

a v ňom tajnosť skrytá.

Zaľúb si každý kvet i púčik nerozvitý.

Ich obraz maj navždy v srdci svojom skrytý.

 

Nočná obloha býva nádherná,

posiata tisíckami hviezdičiek,

len Orfeus sa usmieva nad tou krásou, čo vidí.

 

Mesiac sa húpe v jazere

a svojim svitom očaruje celé okolie.

Chodník v lese vysypaný ihličím, je ako koberec v najlepšom hoteli.

 

Teplý vánok znásobuje atmosféru dokonalosti.

Až zahúkanie sovy oznamuje, že niekto cudzí je súčasťou tohto krásna.

Slová nie sú potrebné, len básnik by povedal: „Postoj chvíľa, si krásna!“

 

Nie, netrvá večne!

Nad jazerom začala stúpať  hmla,

teplý vánok vymenil chladnejší vetrík.

Slniečko poslalo prvé jesenné lúče, aby oznámili, že končí, čo bolo,

a začína niečo iné, možno rovnako krásne.

Kto toto dokáže prežívať, je šťastný človek.  


 

Dary zeme 2016

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová


 
 
Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová


 
 
Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová


 
 
Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová


 
 
Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová


 
 
Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová


 
 
Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová


 
 
Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová

Oslava darov zeme

Oslava darov zeme
Autor: Zuzana Murínová


 

Oslava darov zeme 2016

Veľadôstojný pán dekan, vážení spolufarníci, milí priatelia!

Ani sme sa nenazdali a v tomto roku u nás sa takto stretávame už po 10.x, čo sme povýšili poďakovanie za dary zeme na oslavu, spojenú s Eucharistiou. Oslavujeme iba vďaka nášmu Otcovi, ktorý je na nebesiach a zachováva nás v zdraví tak, aby sme svojou prácou, pokorou a prosbou ku Nemu mohli zbierať svoju úrodu. Vždy opakujeme: „Nech sa stane, ako Ty chceš, aká je tvoja svätá vôľa, Pane. Veď Ty vieš všetko. Ty vieš, čo je pre nás v každom okamihu najlepšie. Lebo Ty si dobrý Boh.“

Sme tu aj teraz Pane Ježišu, pri Tebe, ktorý si ukrytý v Eucharistii. Sám si nás pozval, aby sme Ťa počúvali. Ty vieš, že chceme počuť Tvoj hlas, hlas Boha, ktorý nás nekonečne miluje. Prosíme, Pane, buď nám milosrdný, nehľaď na našu hriešnosť, lebo je veľká. Prosíme preto o milosť a milosrdenstvo – všetci – veď je Rok milosrdenstva a bude do 20. 11. 2016. Takto to vyhlásil pápež František s hlavnou myšlienkou: „Buďte milosrdní ako je milosrdný váš Otec.“ A Kráľovná pomoci vám odkazuje: „Moje deti! Chcem vám povedať, aby ste v tento čas vkladali svoje ďakovania a prosby do Božieho Milosrdenstva, pretože mojím synom budú vypočuté.“

Takže to aj robíme a budeme robiť.

Dnes nám ale dovoľ, Pane, poďakovať za dary zeme – za našu úrodu v záhradách a poliach. Najväčším a najlepším ďakovaním je modlitba. Je to prostriedok, pomocou ktorého sa stretávame s Tebou Pane. Prihovárame sa Ti a zároveň počúvame Tvoj hlas. Ona je najväčšie a najvznešenejšie, čo môžeme vykonať. Modlíme sa vo chvíľach bolesti a radosti. Preto aj my dnes sa poďakujme nášmu Pánovi modlitbou, ktorú nás náš Pán naučil a to je Otčenáš, ktorú všetci poznáme a máme sa ju modliť neustále. Dnes mi ale dovoľte citovať Slovenský Otčenáš, ktorý Slovákom odkázal spisovateľ Ladislav Ťažký:  

Bože, ktorý si vždy medzi nami, v duši každého z nás.

Daj nám pokoja, lásky a žičlivosti, aby sme už tu na slovenskej zemi,

v Tvojej priazni žili, aj keď vieme, že nie sme anjeli .

Daj nám Bože dobrej vôle, zdravého rozumu a bratského citu,

aby sme si neblížili, nekládli svoje kríže na plecia svojich blížnych,

nezbavovali sa hriechov a nevkladali ich ako neveriaci Tomáš ruky do rán Kristových.

Aby sme žili veľké v pokore  a malí v závisti.

Dovoľ nám, Pane, platiť potom – nie krvou!

Otče náš, keď už si nám ľuďom, tak ako zvieratám a vtákom sfarbil perie, dal podoby tvárí, pomútil jazyky, rozdelil zem a jej bohatstvo, buď nám kráľom a otcom – prosíme! Všetci sme predsa deti Tvoje!

Nedeľ nás, Otče, na Ábelov a Kainov. Všetkým rovným dielom daj chleba, slobody, cti a slávy a ovlaž nás vodou z neba. Nech neblčí nafta v púšti, ale láska v srdci. Nech zem nikdy nepije ľudskú krv. Nech nehoria lesy, neplačú zruinované mestá a dediny, nech neblúdi zem v tme. Chráň nás od potopy. A zbav nás Judášov. O to prosíme Ťa, Bože!

Daj nám sily, ó, Bože! Nech človek človeku viac neublíži, nech ľudia čujú Tvoj hlas: „Milujte sa a množte. Celý svet je predsa váš – pre vás som ho stvoril.“

Dovoľ nám, Bože, doma žiť a samým sebe šafárom byť. Bez faraónov! Skladať účty vždy len a len Tebe Pane! Zbav nás falošných prorokov. Aj nám zošli Mojžiša! Nech rozbije zlaté teľa a vráti nám desatoro vieru v Teba – prosíme!

Vyžeň diabla z človeka, ktorého si stvoril na svoj obraz. Prikáž ľuďom: „Neničte svet i svoj národ nesvornosťou i závisťou a vlažnosťou ku svojmu rodu, deti moje! Lebo vy bez sveta a svet bez vás, ste nič!

Bez vašej lásky som aj ja NIČ, nie som váš BOH!

Ten, kto zabije lásku, zabije aj mňa.

To vám hovorím JA, váš trojjediný BOH!“

Veríme Ti, Pane, že vypočuješ naše prosby. Veď je Rok Božieho Milosrdenstva. A Kráľovná pomoci nám odkázala, že naše prosby i ďakovania máme vložiť do Božieho milosrdenstva. Počúvli sme ju a veríme, že budú určite vypočuté.

Večný Otče, dnes Ti obetujeme teda všetko utrpenie ľudstva, ale aj každú ľudskú prácu, v podobe darov našej zeme a dovoľ, aby sme ich mohli s Tebou dnes osláviť. Prijmi teda naše prosby, modlitby i našu pokoru a buď nám milosrdný, aby sme sa takto všetci  aj v budúcnosti mohli stretnúť.

Marta Íllešová


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka