Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Podujatia

Procesia do bývalého farského kostola

 
Farnosť Svinná ustanovil Biskupský úrad v Nitre ako samostatnú v roku 1949 a dovtedy, od roku 1923, kedy bol v tejto obci postavený a vysvätený kostol Povýšenia sv. Kríža, bola filiálkou farnosti Malá Hradná. Ešte predtým však veriaci Svinnej chodili na bohoslužby do okolitých farností Motešice, Dežerice, no najviac a najčastejšie do kostola sv. Vavrinca v Malej Hradnej, kde prijímali aj sviatosti krstu či birmovania. Putovali tam pešo cez lúky, polia lesy, pravidelne v nedeľu a v prikázaný sviatok, či svietilo slnko, pršalo alebo chotár zapadal snehom. Cesta jedným smerom trvala približne hodinu, v zime o čosi viac. Neraz, najmä keď bolo blato, išli na bohoslužby (hlavne muži) v gumených čižmách, v potoku neďaleko Malej Hradnej si ich umyli, prezuli sa do inej, vhodnejšej obuvi a pokračovali po spevnenej ceste do kostola.
   Pripomenúť si tieto putovania predkov na bohoslužby sa rozhodli súčasníci vo Svinnej a z iniciatívy miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska sa asi polstovky občanov vybralo pešo do Malej Hradnej po približne rovnakej trase ako ich otcovia a matky, či starí alebo prastarí rodičia. Tí menej zdatní, ale zapálení pre túto myšlienku, sa do M. Hradnej dopravili autobusom a spoločne s putujúcimi vystúpali ku kostolu stojacom na vŕšku. V ňom im najskôr jeden zo svinnianskych pamätníkov Ľ. Kyselica pripomenul časy a zanietenosť predkov a nasledovala sv. omša, ktorú koncelebrovali súčasní správcovia farností M. Hradná a Svinná Peter Maruna a Jozef Šafár. Po sv. omši malohradniansky kostolník P. Országh oboznámil veriacich s históriou kostola v Malej Hradnej, ktorý patrí medzi najstaršie v nitrianskej diecéze a Ľ. Kyselica ho doplnil informáciami o malohradnianskom archidiakonáte. V závere, už mimo priestorov kostola, sa veriaci zo Svinnej z úst starostu M. Hradnej dozvedeli niečo aj o histórii a súčasnosti tejto obce.
                                                                                                            Ing. Jozef Páleník

 

Procesia M.Hradná

Správcovia farností P. Maruna a J. Šafár

Správcovia farností P. Maruna a J. Šafár
Autor: Renáta Mináriková

Putujúci veriaci zo Svinnej

Putujúci veriaci zo Svinnej
Autor: Renáta Mináriková

Putujúci veriaci zo Svinnej

Putujúci veriaci zo Svinnej
Autor: Renáta Mináriková

Pútnici zo Svinnej

Pútnici zo Svinnej
Autor: Renáta Mináriková


 
 
Pútnici zo Svinnej

Pútnici zo Svinnej
Autor: Renáta Mináriková

Pútnici zo Svinnej

Pútnici zo Svinnej
Autor: Renáta Mináriková


 

Vynášanie Moreny

Zimu v zvykosloví predstavuje slamená figurína oblečená do ženských šiat nazývaná Morena, Marmuriena, Marjena, Kyselica alebo smrť. Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda.V minulosti mládež, niekde len dievčatá, nosili túto figurínu so spevom po dedine, aby ju nakoniec obradne hodili do vody alebo spálili. Tento obrad bol rozšírený nielen na území celého Slovenska ale u Slovanov vôbec. Je azda jediným starobylým zvykom, o ktorom možno s najväčšou pravdepodobnosťou tvrdiť, že sa zachoval ešte z dôb predkresťanských. Je pravdepodobne ohlasom ľudskej obete zime a jarným vodám.
 
V našej obci prišla s nápadom oživiť starý pohanský zvyk pani Illéšová a MOMS. A tak 26.3.2007 žiaci ZŠ pod vedením Paed. Dr. Kutišovej, Mgr. Čapistrákovej a za hudobného doprovodu Janky Mikulčíkovej odprevadili básňami a spevom Morenu z našej obce.  Symbol smrti, chorob a zimy skončil zapálený a hodený do potoka z mosta na námestí obce. Nakoniec referentka kultúry Agnesa Kováčová prebrala od žiakov symbol nového leta - ozdobené zelené ratolesti a jar sa mohla začať.
                                                                                        Komisia pre kultúru, šport a školstvo

 

Morena

Sprievod s morenou

Sprievod s morenou
Autor: Marek Čapistrák

Sprievod s morenou

Sprievod s morenou
Autor: Marek Čapistrák

Účastníci upálenia Moreny

Účastníci upálenia Moreny
Autor: Marek Čapistrák

Účastníci upálenia Moreny

Účastníci upálenia Moreny
Autor: Marek Čapistrák


 
 
Posledný pohľad na Morenu

Posledný pohľad na Morenu
Autor: Marek Čapistrák

Zima odchádza

""Zima"" odchádza
Autor: Marek Čapistrák

Zima odchádza

""Zima"" odchádza
Autor: Marek Čapistrák

Odovzdávanie nového leta

Odovzdávanie nového leta
Autor: Marek Čapistrák


 
 
Odovzdávanie nového leta

Odovzdávanie nového leta
Autor: Marek Čapistrák

Prijatie nového leta

Prijatie nového leta
Autor: Marek Čapistrák


 

OSLAVA DAROV ZEME

  Roľnícka nedeľa – tak sa zvykne nazývať posledná septembrová nedeľa a počas tohtoročnej pripravil miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s obecným úradom, farským úradom, JDS, DHZ a ZŠ po prvý raz v novodobej histórii obce akciu nazvanú „Oslava darov zeme“, ktorá sa konala v miestnom farskom kostole a bola spojená s požehnaním a slávením Eucharistie. Slávnostnú svätú omšu celebroval správca farnosti Mgr. Jozef Šafár a aktívne sa na nej zúčastnili i podieľali zástupcovia spomínaných organizácii a inštitúcii, ktorí, okrem iného, prinášali plody zeme, vrátane neodmysliteľného dožinkového venca, k obetnému stolu. Na záver sa uskutočnilo spoločné posedenie v priestoroch dvora farského úradu. Podujatie malo medzi občanmi pozitívny ohlas a s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať minimálne budúcoročnú reprízu.
  Následne (3. 10.) sa uskutočnil autobusový zájazd do Novej Bane pod názvom „Kultúra, ktorá nás spája“, kde si účastníci mohli pozrieť v tamojšom kostole výtvory zhotovené práve z darov zeme. Novobanská výstava je dlhoročne známou v celoslovenskom rozsahu a vskutku, trpezlivosť, s ktorou museli byť zhotovované jednotlivé motívy, je obdivuhodná. Svätú omšu pre účastníkov zájazdu celebroval opäť správca svinnianskej farnosti, hrou na organe sprevádzala slávenie Eucharistie J. Mikulčíková.
                                                                                                                                              (pál)

 

Oslavy darov zeme

Dary zeme

Dary zeme
Autor: Zuzana Murínová

Dary zeme

Dary zeme
Autor: Zuzana Murínová

Dožinkový veniec

Dožinkový veniec
Autor: Zuzana Murínová

Prinášanie darov

Prinášanie darov
Autor: Zuzana Murínová


 
 
Prinášanie darov

Prinášanie darov
Autor: Zuzana Murínová

Prinášanie darov

Prinášanie darov
Autor: Zuzana Murínová

Prinášanie darov

Prinášanie darov
Autor: Zuzana Murínová

Prinášanie darov

Prinášanie darov
Autor: Zuzana Murínová


 
 
Prinášanie darov

Prinášanie darov
Autor: Zuzana Murínová

Prinášanie darov

Prinášanie darov
Autor: Zuzana Murínová

bez názvu


Autor: Zuzana Murínová

bez názvu


Autor: Zuzana Murínová


 
 
Posväcovanie darov

Posväcovanie darov
Autor: Zuzana Murínová

Dary pri bočnom oltári

Dary pri bočnom oltári
Autor: Zuzana Murínová

Dary pri bočnom oltári

Dary pri bočnom oltári
Autor: Zuzana Murínová

Záverečné agapé

Záverečné agapé
Autor: Zuzana Murínová


 
 

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka