Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prehľad plánovaných podujatí 2016

Predbežný návrh kultúrnych a športových podujatí
OBCE SVINNÁ počas roka 2016

Január

Výročná členská schôdza – DHZ 9.1.

Ukončenie – Rok Ľudovíta Štúra – rozhlasová relácia 12.1.

Novoročný koncert v MŠ - ZUŠ  

Sánkovačka, súťaž v stavaní snehuliakov, hry so snehom v MŠ

Návšteva ŠKD za účelom spoznávania prostredia

Návšteva predškolákov v ZŠ pred zápisom do školy

Vzdelávacia prednáška s projekciou – Povodie Váhu – 29.1. – kinosála

Detský maškarný ples 30.1.

Vystúpenia žiakov tanečného odboru na plesoch

Futbalové turnaje dorastu a žiakov v športovej hale

 

Február

Detský fašiangový karneval v MŠ

Detský karneval 1. stupeň – ŠKD - ZŠ

Turistická vychádzka zimnou prírodou- program environmentálnej výchovy  deti MŠ

Pansofia – Multimediálna prednáška – 26.2. – kinosála (II. stupeň – Nad Modrou sa blýska; I. stupeň – Čarodejka príroda)

X – boj – súťaž  mladých  požiarnikov 27.2.

Výročné zhromaždenie MO MS

Fašiangový sprievod obcou  - 6.2.

Fašiangová veselica – pochovávanie basy – 6.2.

Regionálny zraz turistov  na Baske – KST Svinná 20.2.

Vystúpenia žiakov tanečného oddelenia ZUŠ  na plesoch

Prípravné zápasy dospelých futbalistov

Futbalové turnaje žiakov v športovej hale

Sústredenie hráčov - príprava

 

Marec

Okresné kolo - pred. poézia a prózy žiakov – Hviezdoslavov Kubín  Trenčín

Výročná schôdza JDS 10.3.

Mesiac knihy – návštevy a besedy škôl v obecnej knižnici

Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici pre deti ZŠ a MŠ

Zber papiera

Začiatok futbalovej súťaže

Vynášanie Moreny -  17.3.

Výchovný koncert pre ZŠ – 23.3.

Deň narcisov – verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine – 27.3.

Výchovný koncert pre ZŠ – 23.3. - kinosála

II. farský ples 27.3.

 

Apríl

Jarné tvorivé dielne s veľkonočnou tematikou v MŠ

Chránime prírodu – program environmentálnej výchovy, zber a triedenie odpadového materiálu v areáli školy

Veľkonočná výstava v ZŠ a MŠ

Prehliadka izby kultúrneho dedičstva našich rodičov- pre žiakov ZŠ

Ukážka hasičského športu a požiarneho zásahu  - pre žiakov

Jarná brigáda na  upratovaní obce

Triedne koncerty – klavírne oddelenie – prípadne výchovný koncert

Brigáda v areály  TJ ŠTART

Stavanie mája 30.4. - májová veselica

 

Máj

Deň hasičov - Sv. Florián - oslava

Deň MS v ZŠ

Krížovkársky turnaj žiakov ZŠ Svinná  4.5.

Pripomienka 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a porážky fašizmu - 6.5. rozhlasová relácia

Celoslovenský krížovkársky turnaj – dospelí  7.5.

Rybárske preteky detí 8.5.

Oslava dňa matiek – akadémia - 8.5.

Partnerské stretnutie škôl – Jablůnka – Svinná (v Jablůnke ČR)

Okresné kolo hry „Plameň“

Vystúpenia tanečného odd.  Hviezda + ODA + Deň matiek všetko v Trenčíne

Brigády v areály TJ ŠTART

„Aj my sme boli mladí...“ – JDS  kultúr. dom 22.5. alebo 28.5.

 

Jún

Pílenie mája – opekačka,  hry 

Deň detí - podujatia pre deti ZŠ a MŠ

Divadelné predstavenie  pre žiakov MŠ

Hurá prázdniny (navrhujem Letné olympijské hry ako sme už robili samozrejme doplníme o príp. atrakcie – budeme riešiť )

Záverečné vystúpenie tanečného + hudobného oddelenia v kinosále KD

Výstava „Slovenský ornament“

Jednodňový poznávací zájazd Gabčíkovo - JDS

Deň otcov – zábavné podujatie pre rodičov a deti MŠ

Koncoročné poznávacie výlety žiakov škôl

Ukončenie futbalovej sezóny – guláš na ihrisku

Kniha je môj kamarát - súťaž o najlepšie spracovaný čitateľský denník – vyhodnotenie   30.6.                     

Rozlúčka s absolventmi ZŠ 30.6.

Rozlúčka s predškolákmi – tablo – odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho  vzdelávania  30.6.

Triedne koncerty v ZUŠ

 

Júl

Cyril a Metod - rozhlasová relácia

28. ročník hasičskej súťaže o pohár starostky obce - 30.7.

Spoločensko –zábavné odpoludnie JDS – 14.7. kurty

 

August

Deň Matice – omša za všetkých matičiarov (živých aj mŕtvych) – 4.9.

Svetozár Hurban Vajanský – 100. výročie smrti – rozhlasová relácia

Účasť občanov na oslavách 72. výročia SNP – Jankov vŕšok 27.-29.8

Začiatok futbalovej sezóny 2015 - 2016

 

September

Vítanie prvákov

Dary zeme - výstava OZ v kostole

Hodové posedenie v ZŠ – živá hudba Brigády v areály TJ ŠTART

Výstava ovocia a zeleniny v ZŠ a MŠ

Dvojdňový poznávací zájazd – Gemer 6. -7.9.

 

Október

Jesenné tvorivé dielne – tekvičkové  popoludnie

Výstava zhotovených výrobkov v MŠ

Týždeň jablka – dni zdravej výživy

Popoludnie so starými rodičmi  (posedenie, darčeky, občerstvenie ) – mesiac úcty k starším v MŠ

Mesiac úcty k starším posedenie pre seniorov cca19.10. - upresníme

Deň vzniku samostatného Československého štátu – rozhlasová relácia

Zber papiera

 

November

Divadelné predstavenie pre žiakov MŠ

Červené maky – uctenie pamiatky padlým v 1. svetovej vojne – 11.11.

Humanitárna zbierka ošatenia

Uvítanie detí do života

Úprava pamätníka obetiam 1.svetovej vojny a gen.  M. R. Štefánika

Krížovkárske popoludnie

Dohrávky zápasov a ukončenie sezóny

 

December

Stretnutie s Mikulášom na námestí obce 3.12.

Ochutnávka punču 3.12.

Vianočné posedenie s Mikulášom v MŠ

Mikuláš v ZŠ

Vianočná akadémia pre rodičov MŠ

Vianočná akadémia pre občanov

Predaj punču a vianočné trhy žiakov

Koledovanie detí MŠ po obci

Vianočné pastorále  - kostol  26.12.

Silvestrovské posedenie   31.12.

Venček v budúcom roku ???

 

Celoročné akcie – podľa príležitostí,  ponúk a záujmu občanov

- premietanie letného kina počas letných mesiacov – podľa počasia

- účinkovanie speváckych zborov pri spoločenských podujatiach 

  a náboženských obradoch

- dôstojné rozlúčky v prípade úmrtia členov jednotlivých zložiek

- blahoželania jubilantom

- zdravotné prednášky a rôzne  akcie - podľa ponuky

- turistické podujatia

- futbalové súťaže TJ ŠTART Svinná počas  futbalovej sezóny

- hasičské  súťaže DHZ Svinná  /aj zahraničná účasť /

- halové turnaje a športové podujatia v športovej hale - podľa ponuky

- návštevy chorých členov jednotlivých zložiek

- asistenčné hliadky hasičov pri veľkých podujatiach

- všeobecná pomoc zložiek pri organizovaní podujatí, kde je pomoc  

  potrebná

- práce žiakov  ZŠ s MŠ na výstavy a pomoc pri uskutočňovaní

  dobrovoľných humanitárnych zbierok

- spoločenské popoludnia v klube JDS - kurzy, hry a pod.

- výchovné koncerty a divadelné predstavenia podľa ponuky

 

Predbežný návrh bol  spracovaný na základe podkladov  zástupcov  všetkých zložiek a organizácii v obci a členov komisie pre kultúru, šport a školstvo.  Všetky organizácie  sa budú podľa potreby  podieľať na jeho realizácii. 

 

Plán bol schválený  na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.2.2016 uznesením číslo 22/16.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka