Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Školský rok 2005/2006

SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ CINNOSTI ZA ŠK. ROK 2005/06

ŽIVOT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V ŠKOLSKOM ROKU 2005/06

   Po letných mesiacoch plných slnečných dní, radovánok pri vode, odpočinku pri večerných posedeniach pri ohníku nastali dni jesenné a s nimi prišiel aj začiatok školského roka. 244 žiakov pripravilo svoje aktovky a spolu so svojimi učiteľmi, rodičmi naštartovali do boja s každodennými starosťami a radosťami.
     Pedagogický kolektív pracoval v tomto roku v zložení:
Mgr. Mária Kollárová        -  riaditeľka
Mgr. Božena Chudíková    -  zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Eva Hromníková       -  tr. uč. 1. ročník
Mgr. Jana Malecová           -  tr. uč.  2. ročník
Mgr. Iveta Znášiková         -  tr. uč. 3. ročník
Mgr. Eva Jánošíková          -  tr. uč. 4. ročník
PaedDr. Jana Kutišová       -  tr. uč. 5. ročník
Mgr. Lenka Urbanová        -  tr. uč. 6. ročník
Mgr. Tomáš Dlábik            -  tr. uč. 7. ročník
Mgr. Ľubica Zaujecová      -  tr. uč. 8. ročník
Mgr. Dašena Panušková     -  tr. uč. 9. A
Mgr. Anna Čapistráková    -  tr. uč. 9. B
Beztriedni učitelia: Mgr. Iveta Kojdová, Ing. Viera Panáčková, Mgr. Mária Lacová,
Mgr. Jozef Šafár.
Vychovávateľky v školskom klube: Mgr. Marcela Nemcová, Zuzana Čapistráková.
   Práca učiteľov, vychovávateľov i žiakov bola vedená tak, aby bol zabezpečený kvalitný výchovno-vzdelávací proces na všetkých vyučovacích hodinách. Práce na hodinách slovenského jazyka boli motivované rokom Ľ. Štúra, vyučujúce tohto predmetu sa zúčastnili odborného seminára o živote a diele Ľ. Štúra v Dome armády Trenčín. Svoje vedomosti si žiaci 2. stupňa mohli preveriť v krížovkárskej súťaži,  ktorú pripravila školská a kultúrna komisia a ktorej autorom bol Ing. J. Páleník.        Vyučujúci pripravili kultúrny program k mesiacu úcty starším, k Vianociam, ku Dňu matiek, na schôdze Jednoty dôchodcov, MO MS a ZOS Svinná. Členovia divadelného krúžku pripravili Mikulášske dopoludnie pre žiakov ZŠ. Žiaci v spolupráci s dospelými spoluobčanmi nacvičili divadelné predstavenie „Petríkove čarovné Vianoce“. Po predstavení členovia výtvarného krúžku rozdávali medovníčky a taktiež nimi obdarovali deti z Detského domova vo Veľkých Uherciach, pre ktoré Obecný úrad vo Svinnej zbieral hračky. Na Deň narcisov sme zabezpečili ich predaj a získané peniaze 11 200 Sk sme zaslali Lige proti rakovine.
   Počas roka naši žiaci navštívili nasledovné divadelné a filmové predstavenia:
Aladinova lampa, Gašparko, Inkognito, Čarovný kolotoč, Ži a nechaj žiť, Detská misia.
   Úspechy školy:
   Prednes poézie a prózy:   M. Bolfová   -   1. miesto obvodné kolo
                                               V. Strhárska -   2. miesto obvodné kolo
                                                                        2. miesto okresné kolo            
                                                S. Cígerová  -  3. miesto obvodné kolo
                                                                            účasť v okresnom kole
 
Rozprávkové vretienko:      V. Strhárska  -       účasť v obvodnom kole
Šaliansky Maťko:                 V. Strhárska  -  1. miesto obvodné kolo
                                                                             účasť v okresnom kole
Prednes náboženskej literatúry:  S. Cígerová, A. Filková
   Aj tento rok naši žiaci pod vedením PaedDr. J. Kutišovej vydali 3 čísla školského časopisu „Bocian“.
     Iné súťaže:
-         futbal – mladší žiaci –  3. miesto v semifinále okresného kola,
-         Mc Donald cup – 2. miesto,
-         priateľské stretnutie  Svinná – Rybany,
-         súťaž  „Zdatné deti“,
-         výtvarná súťaž  „Vesmír očami detí“,
-         zdravotnícka súťaž  „Hliadka mladých zdravotníkov“,
-         Matematický klokan,
-         geografická olympiáda,
-         plavecký výcvik pre žiakov 1. a  4. ročníka.
     Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili školy v prírode na Patrovci.
     Vedomosti o krásach a bohatstvách našej vlasti deti nečerpali len z kníh.     
     Bohatým prínosom pre nich boli exkurzie:
      -   dejepisná exkurzia: Poľnohospodárske múzeum, Zobor, Katedrála sv.                  
           Emmeráma,
-         prírodovedná exkurzia čistička odpadových vôd na povodí Váhu,
-         exkurzia zo slovenského jazyka a literatúry: Dom  Matice  slovenskej v  Tren-
      čianskych Tepliciach.
     Veľkým prínosom pre deti i rodičov bola činnosť krúžkov, ktorá zaujímavým spôsobom vypĺňala voľný čas detí.
     Záujmové krúžky:
-         futbalový krúžok – chlapci 1. stupeň - Ing. J. Hilčík,
-         futbalový krúžok – chlapci  - Mgr. T. Dlábik,
-         futbalový krúžok – dievčatá - Mgr. T. Dlábik,
-         cvičenia z matematiky - Mgr. Ľ. Zaujecová,
-         cvičenia zo slovenského jazyka - Mgr. A. Čapistráková,
-         práca s počítačmi - Mgr. E. Jánošíková,
-         práca s počítačmi a školskými časopisom – PaedDr. J. Kutišová,
-         tanečný krúžok – Mgr. E. Hromníková, Mgr. J. Malecová,
-         krúžok anglického jazyka – Mgr. L. Urbanová,
-         divadelný krúžok – Mgr. A. Čapistráková,
-         krúžok nemeckého jazyka – Mgr. M. Nemcová,
-         krúžok varenia – A. Konečná.
     Čas plynie ako voda a školská brána sa opäť na 2 mesiace zatvorila, utíchol detský džavot, školské tašky zostali zabudnuté niekde v kúte. Nie nadlho, len na krátky čas, aby sme opäť nabrali síl do novej práce, aby sme sa pripravili  boriť s novými prekážkami, úspechmi i neúspechmi. Tešíme sa na spoluprácu s verejnosťou a obecnými organizáciami v ďalšom školskom roku.
 
                                                                 Mgr. Mária Kollárová, riaditeľka školy, 2005/2006

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka