Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce

UpozornenieVytlačiť
 

OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 15.06.2018 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä:
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č . 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:
• zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť ; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu
činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením
konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať;
zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste
v závislosti od plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje
bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
l. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové
traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po
ťažbe.


 
 

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

webygroup

Úvodná stránka