Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce

Výzva ZSEVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § ll ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnutel'ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 25112012 Z.z. v platnom znení.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2019.
V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom zneni.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú  distribučnú a.s., tel. č. 032/6533365- p. Ján Capák.

UPOZORNENIE
pre vlastníkov a užívatel'ov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUB U STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vedení vysokého napätia, v blízkosti a pod vonkajším vedením nízkeho napätia.'
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením
maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch
stranách elektrického vedenia.
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečit' ich
orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenost', je
možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to
u príslušného špecialistu správy podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom
znení.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku
elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.


 
 

Pozývame

20.4.2019   16:00 hod.

Futbalové ihrisko

Futbalový zápas dorast

Dorast VI. liga - D - U19 - ObFZ TN
Brezová pod. Bradlom - Svinná


 

20.4.2019   9:00

Futbalové ihrisko Tr. Turná

Futbalový turnaj prípravka


 

21.4.2019   10:30 hod.

Futbalové ihrisko

Futbalový zápas žiaci

Žiaci IV. liga - SŽ - U15 - ObFZ TN
Krajné - Svinná


 

21.4.2019   16:30 hod.

Futbalové ihrisko

Futbalový zápas

“A” mužstvo VII. liga Double Star Bet - SEVER - ObFZ TN
Skalka - Svinná


 

27.4.2019   16:00

Futbalové ihrisko V. Hradná

Futbalový zápas dorast

Dorast VI. liga - D - U19 - ObFZ TN
Svinná - Bzince pod Javorinou


 

27.4.2019   9:00

Futbalové ihrisko Bobot

Futbalový turnaj prípravka


 

28.4.2019   10:30 hod.

Futbalové ihrisko TJ Svinná

Futbalový zápas žiaci

Žiaci IV. liga - SŽ - U15 - ObFZ TN
Svinná - Tr. Jastrabie


 

28.4.2019   16:30 hod.

Futbalové ihrisko TJ Svinná

Futbalový zápas

“A” mužstvo VII. liga Double Star Bet - SEVER - ObFZ TN
Svinná - Ivanovce


 

30.4.2019   18:30 hod.

Námestie obce

Stavanie mája

Obec Svinná

Tradičné stavanie mája s hudobným doprovodom žiakov ZUŠ


 

7.5.2019   9:00 hod.

KD Svinná

Krížovkársky turnaj žiakov

Obec Svinná

Turnaj v riešení krížoviek a hádaniek pre žiakov 6. - 9. ročníka základných škôl


 

11.5.2019   13:30 hod.

KD Svinná

14. Euro turnaj v riešení krížoviek a hádaniek

Obec Svinná, SZHK

Súťaž v riešení krížoviek a hádaniek pre dospelých s celoslovenskou účasťou


 

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

webygroup

Úvodná stránka