Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce

Výzva ZSEVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § ll ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnutel'ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 25112012 Z.z. v platnom znení.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2019.
V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom zneni.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú  distribučnú a.s., tel. č. 032/6533365- p. Ján Capák.

UPOZORNENIE
pre vlastníkov a užívatel'ov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUB U STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vedení vysokého napätia, v blízkosti a pod vonkajším vedením nízkeho napätia.'
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením
maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch
stranách elektrického vedenia.
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečit' ich
orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenost', je
možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to
u príslušného špecialistu správy podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom
znení.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku
elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.


 
 

Pozývame

20.2.2019   15:30 hod.

Klub dôchodcov

Výročné zhromaždenie

MoMS

MO MS Vás pozýva na výročné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 20.2.2019 o 15.30 hod. v klube dôchodcov vo Svinnej.
Veríme, že nás potešíte svojou účasťou.


 

22.2.2019   17:00 hod.

KD Svinná

Koncert pri príležitosti 50. výročia založenia pobočky ZUŠ

ZUŠ K. Pádivého, pobočka Svinná

 

2.3.2019   19:00

KD Svinná

Pochovávanie basy

DHZ Svinná

Tradičný sprievod masiek obcou spojený s večerným pochovávaním basy


 

9.3.2019   00:00

Požiarna zbrojnica Svinná

Deň žien pre členky DHZ

DHZ Svinná

Posedenie pri príležitosti dňa žien len pre členky DHZ Svinná.


 

dnes je: 17.2.2019

meniny má: Miloslava

webygroup

Úvodná stránka